VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Lọc Hủy bỏ

Tổng số văn bản 59

 • Số hiệu
 • Trích yếu nội dung
 • Ngày ban hành
 • Từ
  Đến
 • Ngày có hiệu lực
 • Từ
  Đến
 • Lĩnh vực
 • Cơ quan ban hành
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
36/KL-TTr Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương
02/11/2018
640/QĐ-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Quyết định phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên
29/10/2018
01/KL-VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Kết luận Thanh tra hành chính Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Dĩ An
31/07/2018
392/QĐ-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
12/07/2018
06/KH-SVHTTDL ngày 30/01/2018 Sở văn hóa thể thao và du lịch Kế hoạch Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30/01/2018
5594/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
29/12/2017
01/KL-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Các lĩnh vực khác
Kế luận thanh tra hành chính việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo
13/10/2017
02/KL-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Thanh tra hành chính Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Dầu Tiếng
13/10/2017
2576/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Ban hành Tiêu chí, nhóm đường, danh mục tên để đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tình.
26/09/2017
44/KL-Ttra Sở văn hóa thể thao và du lịch Kết luận Các lĩnh vực khác
Về việc thanh tra hành chính phòng Quản lý Thể dục Thể thao
07/08/2017
373/QĐ-SVHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và những năm tiếp theo đến năm 2020 của ngành
26/06/2017
2812/TB-ĐHTV-SVHTTDL Khác Thông báo Văn hóa, Thể thao, Du lịch
V/v viết bài tham luận Hội thảo khoa học. Đề tài: Bảo tồn và phát huy bền vững nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Bình Dương
30/12/2016
925/TB-VHCS Khác Thông báo Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Về việc tổ chức Hội thi Nghệ thuật đờn ca tài tử
23/12/2016
4844/UBND-NC UBND Tỉnh Công văn điều hành
V/v hướng dẫn thực hiện quy trình ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
19/12/2016
78/KL-TTr Khác Kết luận Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bình Dương
21/11/2016