Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03 - NĂM 2019

(16:02 | 11/01/2019)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

 

Thứ Hai ngày 14/01/2019

 

Sáng:

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Khai giảng lớp tập huấn Hướng dẫn viên môn Golf tỉnh Bình Dương năm 2019 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

 

 

* Địa điểm: Sân Golf Sông Bé (xe tài xế Tâm)

 

Chiều:

-           14h00’ Hội ý Ban Giám đốc (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 15/01/2019

          Sáng:

          -08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị về hướng dẫn cơ chế đặt hàng công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình (Theo Thư mời của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương)

* Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương

-07h30’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa dự Sơ kết đề án tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống Văn hóa – Văn minh đô thị” gắn với tổng kết công tác Dân vận năm 2018

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

-08h00’ Ủy quyền Ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ

* Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Viettel Bình Dương (Số 277 – 279 Đại lộ Bình Dương)

Chiều:

-      13h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật trự, an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

 

 

 

Thứ Tư ngày 16/01/2019

Sáng:

-07h30’ BGĐ – BCH Đảng ủy Sở học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức. tác phong, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019 “Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống nhân dân” và học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH TW khóa XII” (Toàn thể Đảng viên và quần chúng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

 

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong làm việc với phòng Quản lý Du lịch về chương trình công tác năm 2019

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-      15h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Chương trình Xuân với Trẻ em khó khăn Tỉnh Bình Dương lần XII năm 2019

 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

 

Thứ Năm ngày 17/01/2018

 

Sáng:

          -08h00’ BGĐ dự họp cho ý kiến về Đề án sát nhập Đoàn Ca múa nhạc dân tộc vào Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh; Trường Năng khiếu TDTT vào Trung tâm TDTT; Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình vào phòng Quản lý Van hóa (phòng Tổ chức  Pháp chế chuẩn bị nội dung, lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa, Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-08h30’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình dự  Sơ kết Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại Khu vực nông thông Việt Nam” giai đoạn 2015 -2020 theo thư mời của Hội Nông dân

* Địa điểm: Nhà hàng 18 E, số 58 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Bình Dương

Chiều:

-14h00’ BGĐ dự họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị các hoạt động đường hoa, Hội Hoa Xuân, Báo Xuân, Du Xuân, Trang trí Tết, Văn nghệ phục vụ Tết, Họp mặt giao thừa Xuân 2019 (Lãnh đạo Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Sáu ngày 18/01/2018      

 

Tối:

-18h00’ BGĐ dự Lễ hội "Hương Bưởi Bạch Đằng" lần II - năm 2019 (Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao  xã Bạch Đằng, Tân Uyên (xe tài xế Quí)

 

Thứ Bảy ngày 19/01/2018      

 

Sáng:

-08h00’ BGĐ dự Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 (Trưởng phó các phòng thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm:  Trụ sở Trung tâm Viettel Bình Dương (Số 277 – 279 Đại lộ Bình Dương)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                              

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân