Tin Văn hóa

Hiện vật Khảo cổ học “Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh, Bình Dương” được công nhận là bảo vật quốc gia

(20:50 | 09/01/2019)

Hiện vật khảo cổ học “Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh, Bình Dương” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh vừa được công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2018 (đợt 7).


1.Covat.jpg

Bảo vật quốc gia
“Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh, Bình Dương”

Đây là hiện vật thứ hai của Bảo tàng tỉnh Bình Dương được công nhận là bảo vật quốc gia sau Tượng động vật Dốc Chùa được công nhận từ đợt 2 năm 2013. Mộ chum gỗ nắp trống đồng có niên đại khoảng từ thế kỷ II đến thế kỷ I đầu Công nguyên, khai quật tại khu vực Bưng Sình, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương vào năm 1998. Theo tiêu chí quy định tại Điều 41a Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi năm 2009, tháng 6/2018, Bảo tàng tỉnh Bình Dương tiến hành xây dựng hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh. Qua các lần thẩm định, từ Hội đồng khoa học do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập mời các Phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành cho đến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia do Chính phủ thành lập, đều thống nhất cao việc đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật “Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh, Bình Dương” trong đợt 7 năm 2018.

Mộ chum gỗ - nắp trống đồng là hiện vật đặc biệt, quý hiếm và tiêu biểu cho một thời đại lịch sử trước và sau công nguyên của vùng đất Phú Chánh, Bình Dương và khu vực Đông Nam bộ. Đây là kiểu mộ táng mới lạ được phát hiện lần đầu tiên trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam và thế giới. Việc sử dụng “áo quan” bằng chum gỗ dùng trống đồng làm nắp đậy là tư liệu rất mới trong nghiên cứu hoạt động sống của các cộng đồng cư dân cổ trên địa bàn Đông Nam Bộ, góp phần tạọ nên những nhận thức mới về lối sống của cộng đồng cư dân từng sinh sống trong khu vực này, cũng như ở Việt Nam và Đông Nam Á trong những giai đoạn phát triển của lịch sử. Việc hiện vật “Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh, Bình Dương” được công nhận là bảo vật quốc gia nâng tổng số bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh lên 02 bảo vật. Điều đó đòi hỏi Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương có chế độ quản lý, bảo vệ, bảo quản đặc biệt và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trong điều kiện an ninh, an toàn.

                                               Bảo tàng tỉnh Bình Dương