Tin nội bộ

Bảo tàng tỉnh Bình Dương tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Bảo tàng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019”

(16:13 | 05/01/2019)

Được sự chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 28/12/2018, Bảo tàng tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các cán bộ phụ trách Nhà Truyền thống của các địa phương trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

 


BT_Tongket2018.jpg

Trong năm 2018, Bảo tàng tỉnh Bình Dương đã tập trung triển khai tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành với một số kết quả đạt được tiêu biểu như: tổ chức các đợt triển lãm trong và ngoài Bảo tàng, triển lãm tại Đồng Tháp nhân dịp Lễ giỗ lần thứ 89 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả đón hơn 60.000 lượt khách tham quan; tổ chức thành công Hội nghị thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, kết quả ngày 24/12/2018, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1821/QĐ-TTg công nhận hiện vật Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương là bảo vật quốc gia; tổ chức thành công Hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Đình thần Bình Dương – Giá trị lịch sử, văn hóa” được đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức tổ chức… Ngoài những thuận lợi, thành tựu đạt được, năm 2018, Bảo tàng còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: điều kiện, cơ sở vật chất xuống cấp ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoạt động của đơn vị, công tác trưng bày còn thiếu sự đầu tư…

 

Đại diện Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách Nhà Truyền thống của các địa phương trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã có nhiều ý kiến đóng góp trao đổi, đặc biệt trên phương diện phối – kết hợp hoạt động thuộc các lĩnh vực chuyên môn có liên quan giữa Bảo tàng với các Nhà Truyền thống, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao đội ngũ thuyết minh viên, tuyên truyền viên cơ sở, công tác tham mưu, tư vấn xây dựng, trưng bày các nhà truyền thống…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đánh giá cao thành quả đạt được của Bảo tàng tỉnh trong năm 2018; chia sẻ những khó khăn của đơn vị đang gặp, đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Bảo tàng sớm tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch khắc phục điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo cho công tác trưng bày, lưu giữ hiện vật và điều kiện làm việc tốt cho toàn bộ nhân viên Bảo tàng. Theo đó, triển khai tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác của đơn vị đã đề ra trong năm 2019.

 

Kết thúc Hội nghị, ông Lê Văn Phước, Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và ghi nhận những ý kiến góp ý hết sức thiết thực của các địa phương, đơn vị và hứa cùng với tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019. Đặc biệt, sẽ kết nối – gắn kết với các địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong thời gian tới.      

 (Trần Đức Thuận – Bảo tàng Bình Dương)