Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01- NĂM 2019

(15:06 | 29/12/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 31/12/2018

Cán bộ, Công chức và Viên chức nghỉ làm việc (do đổi ngày làm việc theo Thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)

 

Thứ Ba ngày 01/01/2019

          Sáng:

Nghỉ Tết Dương lịch theo Thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh

- 06h30’ BGĐ dự Lễ Khai mạc giải Việt dã Chào mừng năm mới BTV Number One – năm 2019

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh (xe tài xế Quí)

-      09h00’ BGĐ dự Lễ Bế mạc và Trao giải Giải Việt dã Chào mừng năm mới BTV Number One  – năm 2019

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh (xe tài xế Quí)

 

Thứ Tư ngày 02/01/2018

 

Sáng,

-      07h30’ BGĐ dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2018 (Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

         

 

Thứ Năm ngày 03/01/2018

 

Sáng:

-           08h00’ Hội ý Ban Giám đốc (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-14h00’ Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở VHTTDL

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Sáu ngày 04/01/2018      

 

Sáng:

-08h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở (mở rộng) thông qua kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2018

 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-      08h00’ Ủy quyền lãnh đạo Thanh Tra Sở dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018

* Địa điểm: Hội trường A – Công anh tỉnh

Chiều:

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Đoàn ca múa nhạc dân tộc

* Địa điểm: Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự Tổng kết các hoạt động thanh thiếu nhi; Công tác Đoàn – Hội – Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

* Địa điểm: Nhà Thiếu Nhi tỉnh Bình Dương

 

 Thứ Bảy ngày 05/01/2018

Cán bộ, Công chức và Viên chức đi làm bù theo Thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2018 của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

          -09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ Khai mạc chặng 01 – Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VI năm 2019 – Cúp Tôn Đại Thiên Lộc

* Địa điểm: Bia Chiến thắng Phước Thành, Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương

 

Chủ Nhật ngày 06/01/2018

          Sáng:

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Khai mạc giải Vô địch Karate tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2018

* Địa điểm: Siêu thị Lotte Mart, Thuận An (xe tài xế Tâm)

-         09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Đại hội Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023

* Địa điểm: Sảnh Ruby, Nhà hàng Grand Square (230 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Chiều:

- 16h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Bế mạc giải Vô địch Bóng đá Sinh viên tỉnh Bình Dương năm 2018

* Địa điểm: Sân Bóng đá Thành An (xe tài xế Tâm)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Võ Thị Anh Xuân