Hoạt động Huyện Thị

Thị xã Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thể dục – Thể thao năm 2018

(14:50 | 28/12/2018)

Ngày 21/12/2018 Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng quản lý Thể dục, Thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các tổ chức và cá nhân hoạt động thuộc lĩnh vực Thể dục – Thể thao trên địa bàn thị xã Tân Uyên.Tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 40 người là cán bộ công chức Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; Viên chức phụ trách thể dục, thể thao – Trung tâm VHTT thị xã; Công chức VHXH, Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã – phường và các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực thể dục, thể thao.

Nội dung triển khai tại Hội nghị gồm: Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; Các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với các bộ môn thể thao.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ của ngành kịp thời nắm bắt các văn bản có liên quan đến ngành để thực thi nhiệm vụ trong quá trình công tác tại địa phương, đơn vị; Các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực Thể dục – Thể thao trên địa bàn thị xã nắm rõ các quy định của pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật quy định đối với các hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thể dục – Thể thao trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

 

Hữu Đức – P.VHTT Tân Uyên