Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 - NĂM 2018

(15:58 | 30/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 03/12/2018

 

Sáng:

-08h00’ Hội ý Ban Giám đốc (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên đi công tác tại Hà Nội từ ngày 03/12 đến ngày 05/12/2018

- 08h00’ Ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh dự Lễ giỗ Lần thứ 89 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

* Địa điểm: Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (Số 137, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Chiều:

-15h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Ban Quản lý Dự án ngành (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị nội dung, thành phần theo thư mời cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 04/12/2018

 

Sáng:

          -08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp UBND tỉnh (Theo LLV của UBND tỉnh)

* Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 

-08h00’ Hướng dẫn đánh giá Cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên phân loại tổ chức cơ sở Đảng (Lãnh đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc Sở)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Ban Tổ chức Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi tỉnh Bình Dương năm 2019 (Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh mời các thành viên Ban tổ chức và chuẩn bị nội dung dự họp)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

-16h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Becamex và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Khoa y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

* Địa điểm: Khách sạn Becamex, Thành phố mới Bình Dương.

Thứ Tư ngày 05/12/2018

 

Sáng:

-  08h00’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Trưởng, phó các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

 

Chiều:

-14h00’ Họp Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-18h00’ Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch dự Lễ Khai mạc Liên hoan ẩm thực Đồng Nai lần VIII năm 2018

* Địa điểm: Công viên Nguyễn Văn Trị (Biên Hòa, Đồng Nai)

 

Thứ Năm ngày 06/12/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Khai mạc kỳ họp lần thứ 9 – HĐND thị xã Thuận An (Khóa XI)

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã Thuận An

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức “Liên hoan Ẩm thực đường phố” tỉnh Bình Dương lần thứ I - năm 2018 (Trung tâm Xúc tiến Du lịch chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-08h00’ Ủy quyền ông Nguyễn Thành Nghĩa – Phó phòng Quản lý Văn hóa dự Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật và chuyển giao công nghệ và báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh (Bà Nguyễn Thị Nhật Quý – Chuyên viên Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Dương (26 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Chiều:

-14h00’ Họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Sáu ngày 07/12/2018

 

Sáng:

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thi năm 2018 (Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-10h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với các phòng ban liên quan về việc phát hành văn bản (Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở + Văn thư Sở, phòng Quản lý TDTT, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-13h30’ Ủy quyền ông Võ Văn Nở + ông Lữ Minh Sáng – phòng Quản lý Du lịch dự Hội thảo Khoa học Quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ - lần 1, 2018

* Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một

-  17h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu cộng đồng ASEAN tại Bình Dương năm 2018

       * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (xe tài xế Tâm)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Võ Thị Anh Xuân