Tin Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn triển khai áp dụng Phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh

(09:12 | 28/11/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 01/11/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai áp dụng phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Sáng ngày 21-22/11/2018,  tại Hội trường Khách sạn Vũ Vũ Tuấn, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai áp dụng phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.


Phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch được Trung tâm Thông tin Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch xây dựng trên cơ sở quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép” nhằm quản lý một cách có hiệu quả và khoa học nguồn số liệu từ báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Thông qua môi trường mạng internet để gửi báo cáo, giúp các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tiết kiệm được thời gian, kinh phí và nhân lực… Qua đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có cơ sở xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin số liệu có thể đưa ra các nhận xét, đánh giá cũng như dự đoán một cách khách quan về tình hình phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh nói chung và của từng đơn vị nói riêng. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch; trên cơ sở đó, tất cả các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê theo đúng nội dung và thời gian quy định./.

Phòng QLDL