Tin Gia đình

Thành phố Cần Thơ trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Bình Dương

(15:30 | 12/11/2018)

Sáng ngày 08/11/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchthành phố Cần Thơ do đồng chí Hồ Lâm Bạch Vân- Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến trao đổi, học tập kinh nghiệm về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


     Tiếp và đón Đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Yên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo và chuyên viên phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình.

   Trên tinh thần trao đổi, chia sẻ cởi mở, hai bên đã cùng thảo luận kinh nghiệm công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (theo Thông tư số 144/TTLT-BTC-BVHTTDL); trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và khu nhà trọ văn hóa; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và công tác gia đình…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Lâm Bạch Vân- Phó Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịchthành phố Cần Thơ cảm ơn lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong việc triển khai thực hiện trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Đặc biệt là các nội dung hay và ý nghĩa như mô hình “Khu nhà trọ văn hóa” việc quản lý và sử dụng kinh phí…Những kinh nghiệm của Bình Dương trong việc triển khai thực hiện trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ được các thành viên trong đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nghiên cứu và vận dụng./.

Nguyễn Văn Cường (Phòng XDNSVHGĐ)