Thông tin tuyên truyền

Sở VHTTDL tổ chức hội nghị triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018”

(15:27 | 16/11/2018)

Chiều ngày 14/11/2018, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018” theo Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.


          Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Yên – Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Văn hóa, Thể thoa và Du lịch.

HNVPQPPL.jpg

          Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe các đồng chí báo cáo viên và công chức của Sở phổ biến một số văn bản liên quan đến công tác chuyên môn cũng như văn bản của cơ quan cấp trên ban hành mà Sở đã triển khai thực hiện cụ thể như:

          Về lĩnh vực Văn hóa, Phòng Quản lý Văn hóa đã phổ biến Nghị định số 142/2018/NĐ-CPV ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; tổ chức, cá nhân là người nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam.

          Về lĩnh vực Thể dục thể thao, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao đã phổ biến Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động Thể dục Thể thao, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

          Về lĩnh vực Du lịch, Phòng Quản lý Du lịch đã phổ biến Luật Du lịch ngày 19/6/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/20178.

          Về lĩnh vực Gia đình, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình đã phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008.

          Về lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính và Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức – Pháp chế đã phổ biến Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ về vị trí việc làm.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Yên – Phó Giám đốc Sở đã làm rõ thêm một số nội dung của các văn bản đã triển khai, phổ biến trong Hội nghị; đồng thời đánh giá chung về tình hình công tác của Sở trong thời gian vừa quaquán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tích cực nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Thực hiện tốt các chủ trương, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo đúng kế hoạch, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị.

          Thông qua Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” được tổ chức lần này đã giúp toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch nắm được cơ bản một số nội dung chủ yếu, quan trọng trong các văn bản của Trung ương, địa phương ban hành và một số nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực./.

 

                                                                                      Túc Trí - TCPC