Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 - NĂM 2018

(15:24 | 16/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 19/11/2018

 

Sáng:

-      07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2018 (Lãnh đạo phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- 09h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Thủ Dầu Một

* Địa điểm: Hội trường I – Trường Đại học Thủ Dầu Một

Chiều:

- 14h00’ Hội ý Ban Giám đốc (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 20/11/2018

 

Sáng:

-07h30’ Ủy quyền lãnh đạo Bảo tàng tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trường THPT Chuyên Hùng Vương

* Địa điểm: Trường THPT Chuyên Hùng Vương

-08h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương 2018 (Đại diện lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự)

 

* Địa điểm: Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 

 

 

Chiều:

 

-14h00’ BGĐ dự họp thông qua Kế hoạch sáp nhập Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình vào phòng Quản lý Văn hóa; Ban Quản lý Di tích và Danh thắng vào Bảo tàng tỉnh (Phòng Tổ chức – Pháp chế phối hợp các phòng liên quan chuẩn bị nội dung và cùng dự)

 

* Địa điểm:  Hội trường Sở (B)

 

-15h00’ BGĐ kiểm tra công tác chuẩn bị ngày Di sản Văn hóa 23/11 (Lãnh đạo phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Bảo tàng tỉnh, Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giát Sắt, An Tây, Bến Cát, Bình Dương (xe tài xế Tâm)

 

Thứ Tư ngày 21/11/2018

 

Sáng:

- 07h30’GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (mở rộng)

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (Lãnh đạo phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp (Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính chỉnh)

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải chủ trì họp tổ đại biểu Thuận An góp ý các nội dung kỳ họp HĐND cuối năm 2018

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-15h30PGĐ Nguyễn Phú Yên dự kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

Thứ Năm ngày 22/11/2018

 

Sáng:

- 08h00’ BGĐ dự Lễ Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2018

  (Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

(06h30’ Tập trung tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh để xuất phát, xe Trường Năng khiếu TDTT)

* Địa điểm: Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giát Sắt, An Tây, Bến Cát

- 07h30’ Ủy quyền bà Võ Thị Anh Xuân- Chánh Văn phòng Sở dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 – 2018 (Theo thư mời của Bộ Chỉ huy Quân dự tỉnh)

 * Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh

 

Thứ Sáu ngày 23/11/2018

 

 

Sáng:

 

-      07h30’ BGĐ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (cả ngày, theo Công văn mời Hội nghị của Tỉnh ủy).

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

Chủ Nhật ngày 25/11/2018

 

 

Chiều:

 

        - 17h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Võ Thị Anh Xuân