Hoạt động Huyện Thị

Dầu Tiếng: Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2008 - 2018

(22:32 | 22/10/2018)

UBND huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2008 - 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Gia đình huyện, lãnh đạo UBND và Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Gia đình các xã, thị trấn.


Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCBLGĐ được các ngành, các địa phương trong huyện thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: xây dựng được 5 cụm pa nô tuyên truyền, hơn 750 băng rôn với các thông điệp truyền thông về PCBLGĐ, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; cấp phát hơn 120.000 tờ gấp, tờ rơi; 3.000 cuốn tài liệu hỏi đáp pháp luật về PCBLGĐ và xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Xe thông tin lưu động tuyên truyền tại các xã, thị trấn gần 500 giờ; phát thanh các chuyên đề trên Đài Truyền thanh huyện được trên 700 giờ, Đài Truyền thanh 12 xã, thị trấn, Cụm truyền thanh các ấp - khu phố tiếp âm phát thanh rộng khắp; Trang thông tin điện tử huyện kịp thời thông tin, tuyên truyền những nội dung có liên quan đến triển khai Luật PCBLGĐ. Tổ chức và lồng ghép tổ chức trên 70 hội thi tìm hiểu pháp luật và 135 buổi hội diễn, liên hoan văn nghệ địa phương, ngành; thường xuyên truyền tải nội dung Luật PCBLGĐ. Ngoài ra, vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực như tọa đàm, gặp mặt, hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu,…Qua đó, lồng ghép truyền thông về PCBLGĐ và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành Tư pháp, Công an, Tòa án nhân dân huyện đã chú trọng việc phát hiện, hòa giải kịp thời các vụ xung đột, mâu thuẫn trong gia đình, không để tình trạng bạo hành gia đình kéo dài. Ngành Y tế tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng và nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại 12 xã, thị trấn với 89 ấp, khu phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn xây dựng Mô hình Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Địa chỉ tin cậy” tuyên truyền, hỗ trợ hội viên pháp luật về PCBLGĐ và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; triển khai, duy trì cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” ở các xã, thị trấn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội; hướng dẫn việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội; duy trì hoạt động Câu lạc bộ bình đẳng giới ở các ấp, khu phố của các xã, thị trấn với các hoạt động đảm bảo bình đẳng trong gia đình, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Phòng Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, đặc biệt là hòa giải ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình. Trong 10 năm qua, toàn huyện xảy ra 977 vụ bạo lực gia đình, trong đó số vụ ly hôn có liên quan đến bạo lực gia đình là 267 vụ, tỷ lệ các vụ bạo lực gia đình giảm hàng năm, các vụ bạo lực gia đình đều được phát hiện, can thiệp, hòa giải và xử lý kịp thời; 89 Tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải được 5.110 vụ việc có liên quan đến bạo lực gia đình (hòa giải thành: 4.574 vụ, đạt tỷ lệ 88,28%), góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình xảy ra. Tại các xã, thị trấn, nội dung phòng, chống bạo lực gia đình được cụ thể hóa, lồng ghép vào các hoạt động xây dựng “Gia đình văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, Luật PCBLGĐ còn được đưa vào các Quy ước của các ấp, khu phố,... đã có những tác dụng thiết thực, giúp cho người dân tiếp nhận, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò vị trí của gia đình, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế dần số vụ bạo lực trong gia đình.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, các ngành, các địa phương trong huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật PCBLGĐ; Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp phối hợp triển khai có hiệu quả luật đến các cơ sở và hộ gia đình; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, xử lý răn đe; tiếp tục duy trì, phát huy tốt các mô hình phòng chống bạo lực gia đình; gắn công tác phòng chống bạo lực gia đình với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới,… Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của các ngành các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên gia đình trong việc việc thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình, đề án về công tác gia đình và PCBLGĐ, trong đó chú trọng vào những địa phương có nguy cơ cao về BLGĐ, tệ nạn xã hội. Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tổ chức các hoạt động như: Biểu dương gia đình tiêu biểu xuất sắc, tổ chức hội thi, hội diễn, thể dục thể thao, nói chuyện chuyên đề,... nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình trong việc quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Dịp này, có 06 tập thể và 19 cá nhân được UBND huyện tặng khen thưởng thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 – 2018.

Phan Vũ