Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 - NĂM 2018

(16:11 | 21/09/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 24/9/2018

Sáng:

          -08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự kỳ họp lần thứ 8 (bất thường) HĐND thị xã Thuận An khóa XI

          * Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã Thuận An

          -08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Theo LLV của UBND tỉnh)

          * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

          Chiều:

          -17h30’ BGĐ dự Đêm Trung thu “Vui hội trăng rằm” năm 2018 cùng các cháu thiếu nhi con của CBCCVC ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Toàn thể CBCCVC cùng các cháu thiếu nhi con của CBCCVC cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh

 

Thứ Ba ngày 25/9/2018

Sáng:

-08h00’ Ban Giám đốc hội ý thông qua các nội dung:

+ Kế hoạch Hội Hoa Xuân năm Kỷ Hợi 2019  (Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh chuẩn bị nội dung và thông qua kế hoạch, Bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở + ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính cùng dự)

+ Danh sách đề nghị Bộ VHTTDL khen thưởng công tác tổ chức Đại hội các cấp của tỉnh (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung và thông qua danh sách, ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức –Pháp chế + Bà Võ Thị Anh Xuân - Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

 * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-07h30’ Ủy quyền ông Nguyễn Thành Nghĩa – Phó Trưởng phòng phòng Quản lý Văn hóa + Bà Văn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định 18/QĐ-HĐND ngày 06/9/2018 (Cả ngày)

* Địa điểm: Thị xã Dĩ An

Chiều:

-15h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về gia hạn thời gian đầu tư cho Trường đua 2K (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT, phòng Kế hoạch và Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Tư ngày 26/9/2018

Sáng:

-07h30’ Ủy quyền ông Nguyễn Thành Nghĩa – Phó Trưởng phòng phòng Quản lý Văn hóa + Bà Văn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định 18/QĐ-HĐND ngày 06/9/2018 (Cả ngày)

* Địa điểm: Thị xã Thuận An

 

Thứ Năm ngày 27/9/2018

 

Sáng:

 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ Kỳ Yên Đình Thần Phú Long

* Địa điểm: Đình Thần Phú Long, Thuận An

-08h00’ Ủy quyền ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng phòng Quản lý Di sản  Văn hóa dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thông qua Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

-07h30’ Ủy quyền ông Nguyễn Thành Nghĩa – Phó Trưởng phòng phòng Quản lý Văn hóa + Bà Văn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định 18/QĐ-HĐND ngày 06/9/2018 (Cả ngày)

 

* Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một  

 

Thứ Sáu ngày 28/9/2018

 

Sáng:

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự tiếp đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, số lượng cấp phó, bổ nhiệm, nghỉ hưu đối với công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ Khai mạc giải cầu lông Cán bộ Công chức, viên chức – Đoàn viên thanh niên Sở VHTTDL năm 2018

* Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Họp mặt Tuyên dương – Khen thưởng học sinh giỏi các cấp Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

- 08h00’ Ủy quyền ông Phạm Văn Quẩn – Chánh Thanh tra Sở dự Hội nghị giao bao Báo chí quý III/2018

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 Võ Thị Anh Xuân