Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 - NĂM 2018

(15:50 | 07/09/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 10/9/2018

 

Sáng:

-08h00’ Hội ý Ban Giám đốc (Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế + Lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 11/9/2018

        Sáng:

-      07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X)

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính  (ông Hoàng Xuân Quang – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

-07h30’ Ủy quyền ông Lưu Thế Thuật – Phó Chánh Văn phòng Sở dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận Thông tin

* Địa điểm: Hội trường A – Trường Chính trị

Chiều:

-18h00’ BGĐ dự Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao

 * Địa điểm: Khu Du lịch Đại Nam (xe  tài xế Quí)

 

Thứ Tư ngày 12/9/2018

 

Sáng:

- 08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh năm 2018

* Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi

-09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải đi công tác tại Đình Phú Long (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Huỳnh Trọng Nghĩa – Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Đình Phú Long

Chiều:

-14h00' PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Thư viện tỉnh

* Địa điểm: Hội trường Thư viện tỉnh

-13h30’ Ủy quyền Lãnh đạo phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình dự thảo luận đánh giá thực trạng vị trí việc làm và năng lực người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức

* Địa điểm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Tầng 6, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 

Thứ Năm ngày 13/9/2018

 

        Sáng:

                -  08h00’ BGĐ dự họp về nội dung bảng chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cơ sở(Văn phòng Sở phối hợp phòng Tổ chức – Pháp chế chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-07h30’ Ủy quyền Lãnh đạo phòng quyền Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình huyện Phú Giáo (2008 - 2018)

* Địa điểm: Trung tâm VHTTTT huyện Phú Giáo  (xe tài xế Quí)

Chiều:

          - 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở (Thành viên Ban Chỉ đạo ISO của Sở theo Quyết định số 396/QĐ-SVHTTDL ngày 12/7/2018, các đánh giá viên theo Kế hoạch ngày 08/8/2018 về đánh giá nội bộ cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

 

Thứ Sáu ngày 14/9/2018

 

 

Sáng:

                -07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình thị xã Dĩ An (2008 - 2018)

* Địa điểm: Trung tâm VHTTTT thị xã Dĩ An (xe tài xế Quí)

 

 

Chủ Nhật ngày 16/9/2018

 

           Sáng:

               -08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên đón đoàn đua xe đạp quốc tế VTV Cúp năm 2018 (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Huyện Bàu Bàng (xe tài xế Quí)

-09h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải đua mô tô Việt Nam (Vòng 2) năm 2018 (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trường Đua Đại Nam (xe tài xế Quí)

Tối:

-18h30’ Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh dự Hội quân Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Bình Dương năm 2018

* Địa điểm: Công viên Phú Cường – đường Cách mạng Tháng 8, Phú Cường, Tp TDM, Bình Dương

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 Võ Thị Anh Xuân