Thông tin tuyên truyền

Một số nội dung chính Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao năm 2018

(15:43 | 31/08/2018)

Ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao số 26/2018/QH14.  Qua đó Luật đã sửa đổi, bổ sung 27 điều luật; bãi bỏ 01 điều luật (Điều 79) và thay thế một số cụm từ trong Luật Thể dục thể thao 2006.


* Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới như sau:

- Ưu tiên phát triển môn bơi, môn võ cổ truyền và các thể thao dân tộc (khoản 3 Điều 4).

- Những hành vi bị nghiêm cấm trong thể dục thể thao: Lợi dụng hoạt động thể dục, thể thao để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người. Hoạt động thể dục, thể thao trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc; Tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép (khoản 1, 7 Điều 10).

- Thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao quần chúng theo phạm vi, quy mô gồm Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan, tổ chức khác (Điều 13)

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm (khoản 2 Điều 21):

+ Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao cho hoạt động giáo dục thể chất ở các cấp học và trình độ đào tạo;

+ Quy định số lượng, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cấp học và trình độ đào tạo;

+ Xây dựng, ban hành chương trình giáo dục thể chất, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa trong nhà trường;

+ Ban hành tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực của học sinh, sinh viên.

- Nhà nước có chính sách phát triển thể thao thành tích cao, đầu tư tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên đạt trình độ quốc gia, quốc tế; tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao, tham gia các giải thể thao quốc tế; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thể thao thành tích cao; có chính sách đặc thù cho vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ trong quá trình tập luyện, thi đấu (Điều 31).

- Hộ kinh doanh và các tổ chức khác muốn kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện phải đăng ký thành lập doanh nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện theo quy định của Chính phủ (Điều 56). Nội dung này thay thế cho quy định của Luật TDTT 2006 là Hộ kinh doanh hoạt động thể thao sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

* Luật bổ sung hai điều quan trọng như:

- Điều 67a. Đặt cược thể thao: theo đó Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao.

truongduadaiNam_luatTDTT.jpg

- Điều 38a. Thẩm quyền ban hành luật thi đấu của môn thể thao: quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành hoặc áp dụng luật thi đấu của môn thể thao.

* Và Luật sửa đổi, bổ sung 2018 đã thay thế các cụm từ như:

Thay thế cụm từ “chuẩn y” bằng cụm từ “phê duyệt” ; Thay thế cụm từ “Ủy ban Thể dục thể thao” bằng cụm từ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; Thay thế cụm từ “Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao” bằng cụm từ “Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung 2018 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

                                                                                                NDL