Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 - NĂM 2018

(15:40 | 31/08/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

 

Thứ Hai ngày 03/9/2018

Sáng:

Cán bộ Công chức viên chức nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02/9 (theo Thông báo số 174/TB-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh)

 

Thứ Ba ngày 04/9/2018

Sáng:

-      08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2018

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

-14h00’ Hội ý Ban Giám đốc (Bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở + ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế cùng dự)

 * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Tư ngày 05/9/2018

Sáng:

          - 08h00’ Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-  09h00’ Họp định kỳ tháng 9 Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng (Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng dự).

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh (Theo Công văn số 1817-CV/TU ngày 31/8/2018 của Tỉnh ủy)

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

 

Thứ Năm ngày 06/9/2018

 

Sáng:

-  08h00’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Trưởng, phó các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 08h30’ Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kế hoạch –Tài chính khảo sát sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường trong năm 2019.

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Bình Dương

 - 08h00’ Uỷ quyền Bà Phan Diễm Thúy - Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa dự Hội nghị giao ban an ninh chính trị- tư tưởng tháng 8, 9/2018.

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyền giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh)

Chiều:

-13h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Du lịch

-13h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp chi bộ Nghiệp vụ Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Sáu ngày 07/9/2018

 

Sáng:

-09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh tiến hành các bước bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Theo Công văn số 1818-CV/TU ngày 31/8/2018 của Tỉnh ủy)

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Họp Ban Tổ chức giải vô địch Kick Boxing toàn quốc năm 2018 (Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, Lãnh đạo Trung tâm TDTT tỉnh cùng dự)

* Địa điểm: Khu du lịch Đại Nam (xe tài xế Quí)

 

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Điều hành Thành phố Thông minh Bình Dương

* Địa điểm:  Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Thứ Bảy ngày 08/9/2018

 

Sáng:

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai giảng lớp tập huấn môn Bi sắt năm 2018 (Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Lãnh đạo Trung tâm TDTT tỉnh; Lãnh đạo Trường Năng khiếu TDTT tỉnh cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm TDTT tỉnh

-10h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành Trường Đại học Việt Đức

* Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

Chủ Nhật ngày 09/9/2018

 

Chiều:

-16h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế giảng lớp tập huấn môn Bi sắt năm 2018 (Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT; Lãnh đạo Trung tâm TDTT tỉnh; Lãnh đạo Trường Năng khiếu TDTT tỉnh cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm TDTT tỉnh (xe tài xế Quí)

-17h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc giải Bóng đá thành phố mới Bình Dương Cúp “Becamex IDC” lần thứ XIII năm 2018

* Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh (xe tài xế Quí)

 

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân