Tin nội bộ

Thanh tra Sở VHTTDL tổ chức thanh tra độc lập theo kế hoạch đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018. ô địch Judo miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2018 kết thúc thành công tốt đẹp

(14:00 | 22/08/2018)

Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTr ngày12/12/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phân công kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018; Quyết định số 21/QĐ-TTr ngày 22/06/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc phân công thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập;

 

 


Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch, phát hiện và chấn chỉnh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần tuyên truyền những quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh du lịch đồng thời đôn đốc nhắc nhở thực hiện tốt các quy định về kinh doanh lưu trú du lịch, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho du khách trong năm 2018, Thanh tra Sở tổ chức thanh tra độc lập 50 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 02/7 đến ngày 18/7/2018.

Trong quá trình thanh tra độc lập, Thanh tra viên, công chức thanh tra đã lập 10 biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền là 24.000.000đ (hai mươi bốn triệu đồng). Nhắc nhở 29 cơ sở chấp hành tốt các quy định  của Luật Du lịch và các quy định khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của cơ sở. có 10 cơ sở đã ngưng hoạt động (Gia Phú 2, Thành Phố, Hoàng Khánh Phương, Dương Gia, Ngọc Sáng, Phong Vân, Phúc Hồng Long, Thiên Phú 1, Tường Châu, Hoàng Gia) nhưng không có thông báo gửi về Sở.

Qua thanh tra  cho thấy, một số cơ sở đã kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh chưa nắm vững các quy định của pháp luật, như: không thông báo hoạt động kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu, tên doanh nghiệp, tên cơ sở lưu trú không thông báo về Sở, không thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền quản lý về du lịch theo quy định, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao … có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng chủ yếu là: đa số các cơ sở kinh doanh hoạt động với quy mô nhỏ, cơ sở vật chất đơn giản, người quản lý và nhân viên phục vụ chủ yếu là do hộ gia đình tự đứng ra thực hiện không thuê, mướn lao động không quan tâm đến việc tham gia tập huấn nghiệp vụ du lịch. Đa số khách đến cơ sở lưu trú là nghỉ theo giờ, ít lưu trú dài hạn nên các cơ sở không có nhu cầu phân loại xếp hạng./.

 

            Giáp Văn Phú Sơn (Thanh tra  Sở VH-TT& DL tỉnh Bình Dương)