Tin Gia đình

Bàn giao công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(14:12 | 13/08/2018)

Chiều ngày 08/8/2018, tại Sở Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Anh Hoa và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khoa Hải tiến hành ký biên bản giao nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản tài liệu liên quan.

 


bangiaohuonguoc.jpg

Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo khái quát tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện toàn tỉnh có 586/586 (100%) khu phố, ấp đã xây dựng hương ước, quy ước và đã được phê duyệt. Trong đó có 230 hương ước, quy ước đã được phê duyệt bổ sung. Nhìn chung, các hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể hóa các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; quy định rõ việc cưới, việc tang, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới...

Ông Nguyễn Khoa hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận bàn giao và chỉ đạo phòng chuyên môn của sở trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

                                                                                 Nguyễn Văn Cường( Phòng XDNSVHGĐ)