Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 - NĂM 2018

(16:01 | 10/08/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

 

Thứ Hai ngày 13/8/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự phiên họp trực tiếp chất vấn tại phiên họp 2 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

* Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh (Tầng 20B, Trung tâm Hành chính tỉnh)

Chiều:

- 13h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp thống nhất thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND thị xã Thuận An

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp về kinh phí Hội nghị WTA

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh

Thứ Ba ngày 14/8/2018

 

Sáng:

 

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ thuật bơi, kỹ thuật đuối tỉnh Bình Dương năm 2018 (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT, Trung tâm TDTT, Trường Năng khiếu TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT

Chiều:

-13h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính mới của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (ông Nguyễn Đình Ly – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

-14h00’ Ủy quyền ông Phan Văn Lam – Giám đốc Trung tâm TDTT dự họp Ban Tổ chức Cúp Tôn Đại Thiên Lộc năm 2018

* Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

 

Thứ Tư ngày 15/8/2018

 

 

Sáng:

 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp thông qua:

+ 08h00’: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (phòng Kế hoạch –Tài chính chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa, phòng Quản lý Di sản Văn hoá, phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Thư viện tỉnh và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

+09h00’:  Kế hoạch Hội thảo du lịch Bình Dương “Lợi thế tiềm năng phát triển” (phòng Quản lý Du lịch chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý Văn hóa, phòng Quản lý Di sản Văn hoá, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

+ 10h00’: Ban Quản lý Di tích và Danh thắng báo cáo công tác trưng bày tại Khu Di tích lịch sử Tam giác Sắt

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa cùng dự)

          * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Năm ngày 16/8/2018

 

 

Sáng:

 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ khai mạc Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ VIII – 2018 Cúp “Becamex IDC – Number 1” (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

- 09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ XXI năm 2018

* Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh

 

Thứ Sáu ngày 17/8/2018

 

 

Sáng:

 

-08h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp thông qua dự thảo báo cáo Đoàn Thanh tra trách nhiệm 6 tháng đầu năm 2018 (ông Phạm Văn Quẩn – Chánh Thanh tra Sở cùng dự)

* Địa điểm:  Phòng họp 2 – Thanh tra tỉnh Bình Dương (Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh)

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016-2020 và ứng phó với biến đổi khí hậu (ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch cùng dự)

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Chiều:

 

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Điều hành Thành phố Thông minh Bình Dương (ông Nguyễn Đình Ly – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm:  Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

 

 

Tối:

-19h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ Khai mạc Liên hoan ban nhạc và nhóm ca tỉnh Bình Dương mở rộng

* Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa – Thông Tin Thể thao huyện Phú Giáo (Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo)

 

Thứ Bảy ngày 18/8/2018

 

 

Chiều:

 

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ VIII – 2018 Cúp “Becamex IDC – Number 1” (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh (xe tài xế Quí)

 

Chủ Nhật ngày 19/8/2018

 

 

Sáng:

 

-      08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải đua Môtô Bình Dương mở rộng cúp Đại Nam (Vòng 1) (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trường Đua Đại Nam (xe tài xế Quí)

Chiều:

  -17h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc và Trao giấy chứng nhận Lớp bồi dưỡng kỹ thuật bơi, kỹ thuật cứu đuối tỉnh Bình Dương năm 2018 (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT, Trung tâm TDTT, Trường Năng khiếu TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT

Tối:

-20h00’ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc Liên hoan ban nhạc và nhóm ca tỉnh Bình Dương mở rộng

* Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa – Thông Tin Thể thao huyện Phú Giáo (Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) (xe tài xế Quí)

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Võ Thị Anh Xuân