Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 - NĂM 2018

(15:47 | 03/08/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 06/8/2018

Sáng:

-  08h00’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Trưởng, phó các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 08h00’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em; giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì

* Địa điểm: Trung tâm Viettel Bình Dương (Số 277 – 279 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Chiều:

-14h00’ Hội ý Ban Giám đốc (ông Ngô Xuân Đỉnh - Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Thứ Ba ngày 07/8/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Thuận An, nhiệm kỳ 2015 – 2020

* Địa điểm: Hội trường- Thị ủy Thuận An

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp báo cáo tiến độ triển khai các công trình thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Phòng họp B –UBND tỉnh

 

Thứ Tư ngày 08/8/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp với Thanh tra tỉnh

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự bàn giao quy ước với Sở Tư pháp (Lãnh đạo phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình )

* Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp (Tầng 15 – Tháp A – Trung tâm Hành chính tỉnh)

          -14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức giải Billards carom 3 băng Quốc tế Truyền hình Bình Dương lần thứ VII năm 2018

* Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

-15h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương lần thứ V – Cúp Tôn Đại Thiên Lộc

* Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

 

Thứ Năm ngày 09/8/2018

 

Sáng:

-08h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở (thông qua báo cáo Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung Ương chín khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-07h30’ Ủy quyền Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích và Danh thắng dự Hội thi “Tôi yêu di tích quê hương” thị xã Dĩ An lần III năm 2018

 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa thị xã Dĩ An

Chiều:

    -13h30’ PGĐ – Giám đốc Ban Quản lý Dự án - Nguyễn Phú Yên dự họp báo cáo tình hình thực hiện Dự án Khu Trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu Tưởng niệm chiến khu D (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy

 

Thứ Sáu ngày 10/8/2018

 

Sáng:

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Giải vô địch Judo Miền Đông Nam Bộ tỉnh Bình Dương (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trường phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Nhà Thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh (xe tài xế Quí)

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Họp báo Giải Billards carom 3 băng Quốc tế Truyền hình Bình Dương lần thứ VII năm 2018 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trường phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Nhà hàng Grand Square (xe tài xế Quí)

 

Chủ nhật ngày 12/8/2018

 

Sáng:

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên đón đoàn đua xe đạp Đồng bằng Sông cửu long lần thứ 27 tranh cúp gạo hạt ngọc trời (ông Lê Huy Trường - Chuyên viên phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm Thương mại Becamex (xe tài xế Quí)


            Chiều:

-17h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên Bế mạc giải vô địch Judo Miền Đông Nam Bộ tỉnh Bình Dương (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trường phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Nhà thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh (xe tài xế Quí)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Võ Thị Anh Xuân