Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 - NĂM 2018

(15:50 | 27/07/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)


Thứ Hai ngày 30/7/2018

Sáng:

-08h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

- 9h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với Văn phòng thành phố thông minh về việc khảo sát nhu cầu giải trí và hỗ trợ phát triển du lịch, văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ông Nguyễn Đình Ly-Phó Trưởng Phòng Tổ chức- Pháp chế, Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm XTDL, Trung tâm VHĐA cùng dự).

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải họp Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

-14h00’ Ủy quyền ông Võ Văn Nở - Trưởng Phòng Quản lý Du lịch dự họp tiếp và làm việc với Đoàn Sở Ngoài vụ tỉnh Quảng Bình (theo thư mời của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương)

* Địa điểm: Sở Ngoại vụ, tầng 19, Tháp A – Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Thứ Ba ngày 31/7/2018

Sáng:

- 08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với ông Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Trung tâm XTDL

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Sơ kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

-08h00’ Ủy quyền  Bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở dự Hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

 

Chiều:

- 14h00’ Hội ý Ban Giám đốc (Chánh Văn phòng Sở, Ông Ngô Xuân Đỉnh- Trưởng Phòng Tổ chức- Pháp chế cùng dự)

 * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Thứ Tư ngày 01/8/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Dĩ An, nhiệm kỳ 2015 – 2020

* Địa điểm: Hội trường- Thị ủy Dĩ An

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Hội thao Hải quan khu vực phía Nam do Tổng cục Hải quan tổ chức

* Địa điểm:  Sân vận động Gò Đậu, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (xe tài xế Quí)

Chiều:

          -13h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND giữa năm 2018

* Địa điểm:  UBND Phường Thuận Giao

-      13h30’ Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Lần 2)(Các Đảng viên chưa học lần 1, Đoàn viên công đoàn, quần chúng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

Thứ Năm ngày 02/8/2018

Sáng:

    -07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND giữa năm 2018

* Địa điểm:  UBND Phường An Thạnh

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp chi bộ Nghiệp vụ - Thanh Tra

* Địa điểm:  Hội trường Sở (A)

-09h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở định kỳ tháng 8/2018 thông qua báo cáo công tác Xây dựng Đảng tháng 7/2018; Báo cáo kiểm tra Đảng bộ Sở của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (Đã gởi trên phần mềm nội bộ, đề nghị các đồng chí xem góp ý)

* Địa điểm:  Hội trường Sở (B)

Thứ Sáu ngày 03/8/2018

Sáng:

     -07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND giữa năm 2018

* Địa điểm:  UBND xã An Sơn

 

Chiều:

     - 17h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc Hội thao Hải quan khu vực phía Nam do Tổng cục Hải quan tổ chức

* Địa điểm:  Sân goft Phú Mỹ (Số 68 Trần Ngọc Lên, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương) (xe tài xế Quí)

-19h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Tổng kết Hội thi “Tiếng hát Nông dân” tỉnh Bình Dương lần thứ XI, năm 2018

* Địa điểm:  Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương (xe tài xế Quí)

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Võ Thị Anh Xuân