Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27- NĂM 2018

(15:48 | 29/06/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

 

Thứ Hai ngày 02/7/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương (01 ngày)

 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

-14h00’ Ủy quyền ông Huỳnh Trọng Nghĩa + ông Võ Thanh Phong -Ban Quản lý Dự án và Trưởng ban Quản lý Di tích và Danh thắng dự họp nhận bàn giao mặt bằng khu đất thực hiện công trình: Trùng tu, tôn tạo Khu Di tích Khảo cổ Dốc Chùa

* Địa điểm: Khu đất thực hiện công trình: Trùng tu, tôn tạo Khu Di tích Khảo cổ Dốc Chùa, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương (xe tài xế Quí)

 

Thứ Ba ngày 03/7/2018

 

Sáng:

-08h00’ Ủy quyền ông Nguyễn Minh Xuân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh dự Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X (Theo Thư mời của Tỉnh đoàn)

* Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu Nhi tỉnh

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Thuận An

* Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh

 

Thứ Tư ngày 04/7/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 17 (01 ngày)

 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

Chiều:

-14h00’ Họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch  Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Năm ngày 05/7/2018

 

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải+ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự nghe thông tin thời sự quý II năm 2018 (Thành phần triệu tập theo thông báo 129-TB/ĐUK ngày 26/6/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng dự)

 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

            Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đợt 1/2018

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh

-14g00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên họp Chi bộ Nghiệp vụ Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Sáu ngày 06/7/2018

Sáng:

-08h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tham gia đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra Di tích rừng Kiến An (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Di tích rừng Kiến An

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị giao ban an ninh chính trị tư tưởng định kỳ tháng 7/2018

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Hội đồng phong cấp huấn luyện viên thể thao tỉnh Bình Dương (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 363/QĐ-SVHTTDL ngày 26/6/2018 cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Bảy ngày 07/7/2018

Sáng:

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải Vovinam học sinh sinh viên Đông Nam bộ mở rộng lần I (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một

 

Chủ Nhật ngày 08/7/2018

Sáng:

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc về đăng cai tổ chức giải vô địch các CLB Kickboxing toàn quốc (ông Phan Văn Lam – Giám đốc Trung tâm TDTT, ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Công ty Cổ phần Đại Nam (xe tài xế Quí)

Chiều:

-17h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc giải Vovinam học sinh sinh viên Đông Nam bộ mở rộng lần I (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân