Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 - NĂM 2018

(15:27 | 23/06/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

Thứ Hai ngày 25/6/2018

 

Sáng:

-  08h00’ Hội ý Ban Giám đốc (Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế và Giám đốc Bảo tàng tỉnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 26/6/2018

 

 

Sáng:

 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải Phiên họp UBND tỉnh

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

-06h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ ra quân hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6" năm 2018 (theo Thư mời số 66/TM-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Tân Uyên (xe tài xế Quí)

-08h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Họp mặt kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập tỉnh Phước Thành (27/6/1961 - 27/6/2018).

 

* Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã Tân Uyên. (xe tài xế Quí)

 

 

-07h30’ Ủy quyền ông Phạm Tấn Lộc – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa dự họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

 

* Địa điểm:  Hội trường HĐND tỉnh (Tầng 15 – Tháp B –Trung tâm Hành chính tỉnh)

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị góp ý dự thảo Đề thảo Đề án “Đấu tranh ngăn chặn các phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và những năm tiếp theo”

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh)

-13h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị BCH Đảng bộ khối (mở rộng) (theo Thư mời của Đảng ủy khối)

* Địa điểm:  Hội trường số 5 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

 

Thứ Tư ngày 27/6/2018

 

 

Sáng:

 

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII của Đảng và Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ cán bộ, đảng viên

 

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dinh dưỡng, phục hồi chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao (ĐDLĐ Phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm TDTT tỉnh

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với Cục Hải Quan Bình Dương về hỗ trợ tổ chức Hội thao Khu vực (Lãnh đạo Trung tâm TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương

 

Chiều:

 

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Phần Lan trong quy hoạch tổng thể để xây dựng thành phố thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

* Địa điểm: Trung tâm Grand Square- Khách sạn Becamex, 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một.

 

Thứ Năm ngày 28/6/2018

 

Sáng:

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Sơ kết tình hình bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

* Địa điểm: Hội trường B- Tỉnh ủy

            - 08h00’ BGĐ dự hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Phòng họp D - Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát. 

(06h00’ tập trung tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh để xuất phát – xe tài xế Trường Năng khiếu TDTT)

Chiều:

-14g00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Báo cáo kết quả Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương của Đoàn Thuận An

* Địa điểm: Thuận An (xe tài xế Quí)

 

 

Thứ Sáu ngày 29/6/2018

 

Sáng:

-07h30’ BGĐ dự Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

 

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

-07h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ khai mạc Hội thi Văn nghệ, Thể thao và Người khuyết tật tỉnh Bình Dương (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT, ông Nguyễn Anh Khương – PGĐ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, ông Nguyễn Thành Tuyền – PGĐ Trung tâm TDTT cùng dự )

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

-08h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Đại hội Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

* Địa điểm: Khu di tích Nhà tù Phú Lợi

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên tiếp đoàn khảo sát về phát triển thể thao chuyên nghiệp tại Bình Dương (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; lãnh đạo đơn vị, các phòng chuyên môn của Trung tâm TDTT và Trường Năng khiếu TDTT)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-15h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ Bế mạc Hội thi Văn nghệ, Thể thao và Người khuyết tật tỉnh Bình Dương (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT, ông Nguyễn Anh Khương – PGĐ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, ông Nguyễn Thành Tuyền – PGĐ Trung tâm TDTT cùng dự )

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

-14h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp triển khai Kế hoạch đón tiếp và tham quan căn cứ Hậu cần Kỹ thuật phòng thủ tỉnh

* Địa điểm: Căn cứ Hậu cần, Kỹ thuật Khu vực phòng thủ tỉnh (Tại Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) (xe tài  xế Tuấn Anh – Thư viện tỉnh)

-17h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dinh dưỡng, phục hồi chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao (ĐDLĐ Phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm TDTT tỉnh

 

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân