Tin Gia đình

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”

(10:06 | 17/05/2018)

Sáng ngày 15 tháng 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”.

 


GD_soket5nam.jpg

Đến dự Hội nghị có ông Đặng Minh Hưng - Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; BCĐ Công tác gia đình cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố, các thành viên BCĐ cấp xã, phường, thị trấn và Ban vận động khu phố. ấp; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Từ khi đề án được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 20/3 trở thành hoạt động thường niên. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tổ chức các hoạt động hàng năm cho từng xã, phường, thị trấn thực hiện và tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng trong dịp sơ kết, tổng kết của ngành và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã có câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc và nhiều loại hình CLB khác. Các CLB sinh hoạt lồng ghép nhiều nội dung khác nhau, như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giáo dục con cái, tuyên truyền việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Một số xã, phường, thị trấn còn xây dựng các mô hình CLB gia đình nông dân phát triển bền vững, hoạt động với chức năng giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái. Cùng với đó, việc thực hiện đề án tại các ấp, khu phố cũng góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số gia đình: 256.223/262.375 hộ. Xét đạt GĐVH  244.020 hộ, đạt tỉ lệ 93% so với tổng số hộ trên toàn tỉnh; Khu phố, ấp: 586/586, xét đạt 533/586 khu phố, ấp văn hóa (tỷ lệ 90,95%); Khu nhà trọ: 13.608/20.665, xét đạt 12.581 khu nhà trọ đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 60,88% so với số tổng số khu nhà trọ. Những kết quả bước đầu đạt được từ đề án không chỉ tác động đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân mà còn thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, ổn định cuộc sống. Nhiều gia đình đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của “Hạnh phúc” đặc biệt là xây dựng và phát triển hạnh phúc gia đình trong giai đoạn hiện nay, tích cực trong công tác ngăn ngừa, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần hạn chế đáng kể các vụ bạo lực gia đình xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là nội dung trọng tâm của Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tạo hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; duy trì tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, trọng tâm về chủ đề hạnh phúc và các vấn đề xã hội liên quan; huy động đa dạng hóa nguồn lực xã hội hóa để thực hiện đề án, đồng thời lồng ghép việc thực hiện đề án với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của “Hạnh phúc” đặc biệt là xây dựng và phát triển hạnh phúc gia đình trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                               Trần Thị Đẹp (PHÒNG XDNSVHGĐ)