Tin Du lịch

Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017 trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành và hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh

(14:19 | 24/04/2018)

Thực hiện Luật Du lịch số 09/2017/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

 


DL_trienkhailuat.jpg

Sáng ngày 23/4/2017, tại Hội trường khách sạn Gold Star, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017. Đến tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu là CBCC phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố theo dõi hoạt động du lịch; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành; Trưởng/phó các Chi nhánh hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; Trưởng các Văn phòng Đại diện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và các hướng dẫn viên du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật như: Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành (quốc tế và nội địa) và các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh nắm để tổ chức và cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và hướng dẫn viên du lịch với cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh để công tác quản lý nhà nước về du lịch hoạt động ngày càng có hiệu lực và hiệu quả hơn./.

                                                                                      Phòng QLDL