Tin nội bộ

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm 10 tỉnh Tây Nguyên và Đông Bam bộ năm 2018

(09:27 | 13/04/2018)

Ngày 04/4 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua số V: Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum dự và chỉ đạo Hội nghị.


Thanhtra_kyketkomtum.jpg

Nhằm tạo động lực để các đơn vị, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2018. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua để đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; trình độ, năng lực chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có phẩm chất: Tận tụy, trung thực, gương mẫu, chí công vô tư.

Phong trào thi đua còn nhằm phát hiện, nhân rộng các cách làm hay, gương người tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Đánh giá cao kết quả thi đua của Cụm thi đua số V trong thời gian qua, Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở đề nghị Cụm tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm, sáng tạo đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018. Trong đó, Thủ trưởng mỗi đơn vị phải thực sự vào cuộc, quán triệt đầy đủ, chỉ đạo sát sao để tạo sự thu hút, động lực cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực tham gia.

          Quang Phúc