Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15 - NĂM 2018

(15:53 | 06/04/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 09/4/2018

Sáng:

-  09h00’ Ban Giám đốc dự họp thông qua:

          +  09h00’ – 09h30’: Xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2018 (Phòng Quản lý Văn hóa chuẩn bị nội dung, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Sở theo Quyết định số 470/QĐ-SVHTTDL ngày 04/8/2017 cùng dự)

          + 09h30’: Thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày “Phú Lợi căm thù” (01/12/1958 – 01/12/2018) (phòng Quản lý Di sản chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-                 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Bảo tàng tỉnh (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Bảo tàng tỉnh

 

Thứ Ba ngày 10/4/2018

 

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với tư vấn lập  hồ sơ thanh lý và trồng mới cây rừng tại Khu tưởng niệm Chiến khu D (Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

* Địa điểm:  Khu Di tích Chiến khu D , Bắc Tân Uyên (xe tài xế Quí – 7 chỗ)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

-       14h00’ Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở VHTTDL chuẩn bị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

 

Thứ Tư ngày 11/4/2018

 

Sáng:

-    08h00’ BGĐ dự Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quý I/2018 (Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

(06h30’ tập trung tâm Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh để xuất phát, đi xe Trường Năng khiếu TDTT)

 * Địa điểm:   Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao Thị xã Dĩ An

 

Thứ Năm ngày 124/2018

 

Sáng:

-  08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

* Địa điểm:   Phòng họp A – UBND tỉnh

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp chuẩn bị công tác đón đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP HCM (Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, Trung tâm TDTT cùng dự)

* Địa điểm:   Hội trường Sở (B)

 

Thứ Sáu ngày 13/4/2018

 

Sáng:

- 08h00’  PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Dự khai mạc môn Điền kinh Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018

* Địa điểm:   Sân vận động thị xã Dĩ An (xe tài xế Quí)

Chiều:

-  14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự dự Lễ khai mạc môn Võ thuật cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018

* Địa điểm:   Nhà thi đấu CBCC thành phố Thủ Dầu Một (xe tài xế Quí)

 

Thứ Bảy ngày 14/4/2018

 

Chiều:

-15h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự khai mạc môn Thể dục thể hình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018

* Địa điểm:   Trung tâm VHTT-TT huyện Dầu Tiếng(xe tài xế Quí)

 

Chủ Nhật ngày 15/4/2018

 

Chiều:

-15h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc môn Bóng đá Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng  (xe tài xế Quí)

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Võ Thị Anh Xuân