Thông tin tuyên truyền

Hội nghị Đại biểu Cán bộ công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương năm 2018

(14:24 | 30/03/2018)

Sáng 28/3/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Đáng - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Khoa Hải - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Bùi Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm -  Phó Trưởng phòng XDCQ và công tác thanh niên, Sở Nội vụ cùng 172 cán bộ, công chức, viên chức khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


      HoinghijCBCCnganh_2018.jpg

Ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn (Ảnh: Trí Phan)

       Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị của địa phương, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Tỉnh Bình Dương năm 2017. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng gắn với xây dựng văn hóa nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích từ cấp tỉnh đến cơ sở từng bước được hoàn thiện. Công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017- 2018 đã và đang được tổ chức đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự đóng góp cho Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29. Tổng lượt khách và tổng doanh thu du lịch đều đạt so với kế hoạch năm và tăng so với năm 2016. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức và tham gia nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Với những thành tích đạt được trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Cờ thi đua.

              Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Đỉnh - Phó Bí Thư Đảng ủy - Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng được nghe báo cáo công khai kinh phí, tài sản trang thiết bị năm 2017, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018 và chương trình công tác nhiệm kỳ 2018 - 2020. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018- 2020.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Huỳnh Ngọc Đáng - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở đề ​​nghị tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn cơ sở thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công tác với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Thực hiện hiệu quả các phong trào “xây dựng cơ quan văn ​hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

          Cũng trong hội nghị, đồng chí Văn Thị Thùy Trang - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Khen thưởng nổi bật là: Tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được khen tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 06 tập thể và 02 cá nhân được Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng Bằng khen. 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 33 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 tập thể và 06 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng Bằng khen.

Sau nội dung phát động thi đua năm 2018, Hội nghị đã chứng kiến, đồng chí Huỳnh Ngọc Đáng - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.​

 

                                                                                      Ngọc Hiên