Tin nội bộ

Sở VHTT&DL tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương” giai đoạn năm 2018 – 2020.

(10:54 | 27/03/2018)

Sáng ngày 21/3/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (Thường trực ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 5955/KH-UBND  ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2018 – 2020.


DS.HN DCTT.jpg

 

        Hội nghị dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Khoa Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở. Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; kế toán các đơn vị và các phóng viên, báo đài phát thanh – truyền hình đến dự ghi hình và đưa tin…

       Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Triển khai tổng thể nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2018 – 2020; Triển khai nội dung kinh phí thực hiện kế hoạch; Trao đổi ý kiến; Giải đáp các ý kiến…

       Qua buổi hội nghị lần này nhằm giúp cho các sở ban ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra, đồng thời gắn với Chương trình hành động Quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.  

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa