Tin nội bộ

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tham gia tổng kết công tác Thanh tra của ngành năm 2017

(09:44 | 14/03/2018)

Ngày 09 và 10 tháng 3 năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 tại thành phố Huế, về tham dự hội nghị có thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch của 63 tỉnh, thành phố cả nước. Chủ trì và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hải, thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 

thanhtra_TKBo.jpg

Năm 2017 với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự nỗ lực, phấn đấu toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác năm, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Sở giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo của Bộ và của địa phương. Trong năm qua, Thanh tra Bộ và Thanh tra các Sở đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình và kế hoạch công tác thanh tra, giúp chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo đúng theo nội dung, yêu cầu và định hướng; công tác thanh tra chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch đảm bảo nội dung, yêu cầu và định hướng, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác kịp thời và khả thi. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai trên các lĩnh vực. Việc tăng cường cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã mang lại những chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý của ngành và đây cũng là cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời Bộ cũng  đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho thanh tra toàn ngành tập trung nhằm thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

 

 

 

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể; Bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân; Thanh tra Bộ tặng giấy khen cho 19 tập thể và 25 cá nhân thuộc thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch. Trong đó, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương được tặng 01 Bằng khen tập thể và 01 Giấy khen cá nhân./.

          Phú Sơn