Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 - NĂM 2018

(15:44 | 09/03/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


Thứ Hai ngày 12/3/2018

Sáng:

-                     09h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư đợt 01 năm 2018, ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác tổ chức sự kiện WTA (Theo LLV của UBND tỉnh)  

*Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

Thứ Tư ngày 14/3/2018

Sáng:

-           08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp bàn kế hoạch chuẩn bị tham dự giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ (ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, ông Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự)

*Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-                     10h15 PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa tham gia tiếp và làm việc với Đoàn bộ lễ nghi và tôn giáo của Vương quốc Campuchia (Có chương trình riêng)

*Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh

Thứ Năm ngày 15/3/2018

Sáng:

-                     07h30’ Ủy quyền ông Nguyễn Đình Ly – Phó Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế dự Hội nghị Triển khai Luật Tiếp cận thông tin; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Sở Tư pháp Tổ chức

*Địa điểm:  Hội trường A – UBND Thành phố Thủ Dầu Một

Thứ Sáu ngày 16/3/2018

Sáng:

- 08h00’  GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp Hội đồng Xét sáng kiến tỉnh Bình Dương

*Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

- 11h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần VIII  cúp BIWASE

* Địa điểm:  Văn phòng Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân