Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 - NĂM 2018

(15:28 | 02/03/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 05/3/2018

 

Sáng:

- 08h00’ Hội ý Ban Giám đốc thông qua các nội dung:

          +  08h00’ – 09h00’: Thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (01/4/2008 – 01/4/2018) (Bà Võ Thị Anh Xuân – Chành Văn phòng Sở, ông Lưu Thế Thuật – Phó CVP Sở, ông Nguyễn Minh Hiển -  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp Chế, ông Nguyễn Minh Xuân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cùng dự)

          + 09h00’:  Thông qua công tác thi đua khen thưởng (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-         14h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở định kỳ tháng 03/2018

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 06/3/2018

 

 

Sáng:

 

          - 08h00’ BGĐ dự Hội nghị CBCC Khối Văn phòng Sở năm 2018 và họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (Toàn thể CBCC khối Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp triển khai công tác diễu hành và huy động khối đông tham dự Lễ Khai mạc TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018 (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo Trung tâm TDTT, Trường Năng khiếu TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT tỉnh

 

Thứ Tư ngày 07/3/2018

 

 

Sáng:

 

- 08h00’ BGĐ dự họp góp ý  kiến đề cương kiểm tra Trung bày Mỹ thuật Khu tưởng niệm Chiến khu D (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng KHTC, ông Lê Văn Phước – Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Bà Văn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-   09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên + PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

 

- 14h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên tham gia tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về việc thực hiện Luật Thể dục, Thể thao tại tỉnh Bình Dương

* Địa điểm: Có chương trình riêng (xe tài xế Quí)

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Tổng kết tình hình đầu tư công năm 2017 (Theo LLV của UBND tỉnh)

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

 

Thứ Năm ngày 08/3/2018

 

Sáng:

 - 07h30’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng Cúp Biwase năm 2018

* Địa điểm:   Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên tham gia tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về việc thực hiện Luật Thể dục, Thể thao tại tỉnh Bình Dương (Thủ trưởng Trường Năng khiếu TDTT, Trung tâm TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị giao ban nghiệp vụ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ GĐ Trung tâm Văn hóa toàn quốc 7 khu vực (từ 08/3 đến 10/3/2018)

* Địa điểm:  tỉnh Sơn La

 

Thứ Sáu ngày 09/3/2018

 

Sáng:

- 08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng tham gia Hội nghị triển khai công tác thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018 (Thành phần theo Quyết định 09/QĐ-SVHTTDL ngày 02/3/2018 cùng dự)

* Địa điểm:  Ban Quản lý Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phòng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết), Lộc Ninh, Bình Phước (Xe tài xế Quí)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh dự Lễ hội sông Mê Kông năm 2018 tại tỉnh Kandal – Campuchia (từ 09/3 đến 11/3/2018)

* Địa điểm:  Vương quốc Campuchia

Chiều:

-  17h30’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Tiệc Xuân Mậu Tuất năm 2018 của Chi hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình Dương

* Địa điểm:  Khách sạn The Mira

 

Thứ Bảy ngày 10/3/2018

 

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên tham gia đoàn đua giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng Cúp Biwase năm 2018 (từ 10/3 đến 15/3/2018)

 

Chủ Nhật ngày 11/3/2018

 

Sáng:

-      06h30’ Ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao dự Lễ Tổng kết 30 năm hình thành và phát triển Hội Thể dục Dưỡng sinh thành phố Hồ Chí Minh

  * Địa điểm:   Hội trường Thành ủy Thành phồ Hồ Chí Minh (Số 111, Đường Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. HCM)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                              

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân