Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 - NĂM 2018

(16:27 | 23/02/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 26/02/2018

 

Sáng:

-                     07h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 (Bà Trần Thị Đẹp - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT huyện Dầu Tiếng (xe tài xế Quí)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa tham gia đoàn kiểm tra Công tác quản lý, tổ chức Lễ hội và hoạt động tín  ngưỡng tại các Khu di tích đầu năm 2018 trên địa bàn các huyện thị xã, thành phố theo Kế hoạch 66/KH-SVHTTDL ngày 22/12/2017 của Sở VHTTDL

* Địa điểm: huyện Dầu Tiếng (xe tài xế Quí)

 

Thứ Ba ngày 27/02/2018

 

 Sáng:

-                     08h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa tham gia đoàn kiểm tra công tác tổ chức các lễ hội nhân dịp Rằm tháng Giêng  (Theo LLV của UBND tỉnh)

* Địa điểm: Chùa Bà, phường Phú Cường, Tp. TDM (xe tài xế Quí)

Chiều:

-         13h30’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự kỳ họp UBND tỉnh tháng 2/2018

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

- 19h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự khám đêm Thơ – Nhạc kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI, Nguyên Tiêu năm Mậu Tuất 2018

* Địa điểm: Nhà hàng Tiamo

 

Thứ Tư ngày 28/02/2018

 

 

Sáng:

 

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị giao ban an ninh chính trị - tư tưởng tháng 02/2018

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ Khởi động Tháng thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa xã Lai Uyên, Bàu Bàng (xe tài  xế Quí)

 

 

 

 

Chiều:

 

-      14h00’ BGĐ dự họp phân công nhiệm vụ Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018 (Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Năm ngày 01/3/2018

 

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự tiếp đại diện cộng đồng người Hoa đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh (Theo LLV của UBND tỉnh)

* Địa điểm: Sảnh tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa tham gia đoàn kiểm tra Công tác quản lý, tổ chức Lễ hội và hoạt động tín  ngưỡng tại các Khu di tích đầu năm 2018 trên địa bàn các huyện thị xã, thành phố theo Kế hoạch 66/KH-SVHTTDL ngày 22/12/2017 của Sở VHTTDL

* Địa điểm: Thị xã Thuận An (xe tài xế Quí)

 

Thứ Sáu ngày 02/3/2018

 

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc môn Bóng chuyền Đại hội

TDTT tỉnh Bình Dương năm 2018 (ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự).

* Địa điểm:  Nhà thi đấu TDTT tỉnh

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa tham gia đoàn kiểm tra Công tác quản lý, tổ chức Lễ hội và hoạt động tín  ngưỡng tại các Khu di tích đầu năm 2018 trên địa bàn các huyện thị xã, thành phố theo Kế hoạch 66/KH-SVHTTDL ngày 22/12/2017 của Sở VHTTDL

* Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một (xe tài xế Quí)

 

Thứ Bảy ngày 03/3/2018

 

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc môn xe đạp Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương năm 2018 (ông Đoàn Văn Re – Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự).

* Địa điểm:  Trung tâm TDTT tỉnh

 

Chủ Nhật ngày 04/3/2018

 

Sáng:

- 10h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc môn Bóng chuyền Đại hội

TDTT tỉnh Bình Dương năm 2018 (ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự).

* Địa điểm:  Nhà thi đấu TDTT tỉnh

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân