Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07 + 8 - NĂM 2018

(15:45 | 09/02/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


Thứ Hai ngày 12/02/2018 (27 tháng Chạp)

Sáng:

-         08h00’ Hội ý Ban giám đốc Sở (Lãnh đạo Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Thứ Ba ngày 13/02/2018 (28 tháng Chạp)

Chiều:

 

-         15h00’ BGĐ họp triển khai công tác phục vụ Xuân Mậu Tuất 2018 toàn thể thể CBCC khối Văn phòng Sở

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

Thứ Tư ngày 14/02/2018 (29 tháng Chạp)

Sáng:

 

Cán bộ, công chức nghỉ Tết theo Thông báo số 12/TB-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh, từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất) và Trực cơ quan theo Thông báo số 16/TB-SVHTTDL ngày 08/02/2018 của Sở VHTTDL.

Chiều:

 

-      18h00’ BGĐ dự Lễ khai mạc Đường hoa Thành phố mới Bình Dương, Mậu Tuất 2018 (Trưởng, phó các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Công viên Thành phố mời Bình Dương. (xe tài xế Quí)

-  19h00’ BGĐ  dự Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân, Hội Báo Xuân và gian hàng Du Xuân Mậu Tuất 2018 (Trưởng, phó các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (xe tài xế Quí)

Thứ Tư ngày 21/02/2018 (Mùng 6 Tháng Giêng)

 

Sáng:

-  09h30’ BGĐ dự họp nghe báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 ngành VHTTDL (Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể  CBCC Khối Văn phòng Sở cùng dự)

         * Địa điểm:  Hội trường Sở (A)

Thứ Năm ngày 22/02/2018 (Mùng 7 Tháng Giêng)

 

Tối:

-      17h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Lân Sư Rồng tỉnh Bình Dương năm 2018

* Địa điểm:   Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

Thứ Sáu ngày 23/02/2018 (Mùng 8 Tháng Giêng)

 

Tối:

-      17h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật Lân Sư Rồng tỉnh Bình Dương năm 2018

* Địa điểm:   Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân