Hoạt động Huyện Thị

Phú Giáo: Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Phòng VHTT và Đài truyền thanh năm 2017

(15:34 | 02/02/2018)

Sáng 30/01, Phòng VHTT và Đài truyền thanh huyện tổ chức Hội nghị tổng kết ngành năm 2017. Đến dự có ông Huỳnh Ngọc Đáng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương; bà Trần Hồng Dung, HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện.


PG_tongket2018.jpg

Trong năm 2017, ngành Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được chú trọng đầu tư phát triển và được nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân trên toàn huyện. Đặc biệt trong năm 2017, công tác triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các xã, thị trấn và Đại hội thể dục thể thao huyện Phú Giáo lần thứ V đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, internet được chú trọng, thường xuyên kiểm tra nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, làm trong sạch, lành mạnh môi trường văn hóa trên địa bàn huyện. Công tác công nghệ thông tin cũng thu được kết quả đáng ghi nhận như: chuẩn hóa hạ tầng mạng, triển khai chữ ký số, duy trì hoạt động thường xuyên website …. góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của địa phương. Về công tác truyền thanh trong năm qua, ngành đã tham mưu lắp đặt thêm một số cụm loa không dây cho các xã, thị trấn; tổ kỹ thuật đã kiểm tra và sửa chữa các cụm loa tại các xã và thị trấn trên địa bàn. Tổ Biên tập được 359 chương trình thời sự, thực hiện được 718 chuyên mục, 6 chương trình tết và 425 chương trình ca nhạc và ca cổ.

Thay mặt lãnh đạo ngành VHTT&DL, ông Huỳnh Ngọc Đáng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành đã đạt được trong năm qua, đồng thời cũng đề nghị ngành VHTT huyện Phú Giáo cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc; khai thác hết các công năng của các thiết chế văn hóa hiện có của địa phương

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho 1 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua khối truyền thanh cấp huyện năm 2017; Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào của ngành văn hóa thông tin và truyền thanh trong năm 2017; Phòng Văn hóa và Thông tin cũng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào VHVN - TDTT năm 2017.

 Minh Duy