Tin Văn hóa

Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương: nơi truyền tải thông tin, tri thức

(10:38 | 25/01/2018)

Hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương trong những năm gần đây  đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong các xã phường để phù hợp với nơi ở và làm việc, học tập của người dân với mục đích đưa thông tin, tri thức đến với mọi người.


Hệ thống Thư viện công cộng tỉnh đã trở thành trung tâm thông tin năng động, là nơi thu thập, xử lý, quản trị thông tin cung cấp các điểm truy cập thông tin bình đẳng, tin cậy và là trung tâm học tập cộng đồng cho người dân. Vì vậy, công tác xây dựng hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, góp phần chia sẻ nguồn lực thông tin, truyền bá trí thức, lưu giữ văn hóa của địa phương và của từng dân tộc bản địa. Thư viện công cộng được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như tin học hóa Thư viện, phát triển Thư viện điện tử, sưu tầm, số hóa tài liệu địa chí… nó sẽ tác động tích cực vào việc phổ cập giáo dục, là yếu tố giúp đẩy mạnh cuộc sống tinh thần và nâng cao nhận thức của người dân lên đáng kể, ngoài ra còn cung cấp cho mọi thành phần, đối tượng của cộng đồng dân cư những sản phẩm, dịch vụ thông tin thích hợp để áp dụng vào thực tiễn.

Nhiệm vụ chủ yếu của các thư viện công cộng là thỏa mãn nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân. Theo lứa tuổi, người sử dụng thông tin của thư viện công cộng bao gồm cả thiếu nhi và người lớn. Theo nghề nghiệp, họ là những người trực tiếp tham gia hoạt động lao động sản xuất ở tất cả các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Như vậy các thư viện công cộng có nhiệm vụ thỏa mãn nhu cầu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân.

Hiểu rõ vai trò, vị trí của mình, trong  những năm gần đây, hoạt động của Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương đã phát triển thêm một bước mới cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương bao gồm 01 thư viện cấp tỉnh với 501.937 bản sách; 632.116 tờ báo - Tạp chí; Băng từ, CD, DVD: 5.848 đĩa; Bài trích địa chí: 15.644 bài, Luận văn - luận án: 186 bài; 09 thư viện cấp huyện, thị với 345.275 bản sách ; 248.413 tờ báo - Tạp chí; 33 Bưu điện văn hóa xã; 86 tủ sách và 10 phòng đọc cơ sở. Có thể thấy, tổng số bản sách hiện có trong hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương hơn 800 nghìn bản. Các hình thức phục vụ cũng đa dạng, phong phú hơn, phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề, tâm lý của người dùng tin. Bình quân lượt bạn đọc hàng năm của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương là 819.418 nghìn lượt; Lượt luân chuyển sách báo là hơn 3 triệu lượt. Mọi người dân trong tỉnh, từ thành phố đến nông thôn đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng tài liệu của thư viện công cộng. Có thể nói Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương đã và đang trở thành trung tâm văn hóa và thông tin của tỉnh, của huyện, của xã phường nói chung.

Điển hình hoạt động tốt nhất là hệ thống thư viện công cộng huyện Dĩ An, thư viện huyện có trụ sở hoạt động khang trang với 56.797 bản sách phục vụ trên 171.000 lượt bạn đọc mỗi năm; các xã có thư viện hoạt động tốt và được huyện bổ sung sách thường xuyên hàng năm.

Ngoài những hoạt động tại chỗ là cơ bản, hàng năm thư viện tỉnh Bình Dương còn khuyến khích thói quen đọc sách báo bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thi kể chuyện sách, tuyên truyền sách, vẽ tranh theo sách, triển lãm sách chuyên đề, tuyên truyền giới thiệu sách nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước và địa phương, các hoạt động trong năm, thường xuyên luân chuyển sách đến phục vụ các trung tâm, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức xe sách lưu động phục vụ sách hè cho thiếu nhi và học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở vùng xa trên 9 huyện, thị xã, thành phố vào dịp hè. Những hoạt động này góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh phong trào đọc sách trong toàn tỉnh.

Công tác phục vụ có nhiều chuyển biến tốt về chất lượng phục vụ, cung cấp thông tin và tổ chức luân chuyển sách cho hệ thống thư viện cơ sở. Triển khai và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, chương trình công tác. Tạo lập mối quan hệ gắn bó với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, thúc đẩy các hoạt động thư viện; phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động liên kết trong Liên hiệp thư viện các tỉnh miền Đông và Cực Nam Trung Bộ. Với phương châm “Sách đi tìm người” hoạt động của hệ thống thư viện công cộng đã có những thay đổi, cơ bản từ chỗ chỉ phục vụ tại trung tâm, thành phố, công ty…, hoạt động thư viện đã chuyển hướng về cơ sở, mở rộng địa bàn và đối tượng phục vụ; cho mượn tập thể, phòng đọc sách, tủ sách cơ sở, luân chuyển sách tới nhiều trung tâm như: Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá (Phú Giáo), Trung tâm giới thiệu việc làm xã Tam Lập (Phú Giáo), Trung tâm giáo dục người khuyết tật Đoàn Thị Liên (Phú Lợi), Trung tâm Nuôi dưỡng người già thị trấn An Thạnh (Thuận An), Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Dĩ An); các trường Đại học, Cao đẳng, mẫu giáo; tiểu thương …Hằng năm, vào dịp hè, thư viện tổ chức các hoạt động hè như: Hội sách thiếu nhi, trưng bày tranh, ảnh, sách mới, chiếu phim, tổ chức các hội thi, đưa sách đến phục vụ các em tại nhiều trường học vùng xa tại cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Từ hệ thống kho kín, phương thức phục vụ gián tiếp, các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng tỉnh đã tổ chức các hệ thống kho mở, tự chọn toàn phần hoặc kho mở từng phần để bạn đọc trực tiếp lựa chọn sách báo theo đúng nhu cầu. Bên cạnh đó, các thư viện đã tổ chức nhiều hình thức trưng bày, giới thiệu, triển lãm sách báo, hội nghị, hội thảo…giúp bạn đọc tiếp cận với nguồn sách báo và khơi dậy phong trào đọc.

Qua nghiên cứu, khảo sát hoạt động của các Thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy Hệ thống Thư viện công cộng đã phát huy tốt vai trò của mình, luôn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thống nhất trong toàn hệ thống theo đúng chức năng, nhiệm vụ của thư viện. Nắm vững tình hình thực tế và đặc điểm của địa phương, vận dụng linh hoạt các mô hình, thiết chế văn hóa mới vào hoạt động thư viện. Đồng thời hàng năm thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời đánh giá hoạt động các thư viện để có kế hoạch đầu tư phát triển các thư viện hoạt động có hiệu quả, quan tâm hỗ trợ các thư viện yếu kém.

Các thư viện công cộng đã đổi mới phương thức hoạt động, phát huy nguồn lực thông tin tư liệu hiện có, mở rộng các dịch vụ mới trong thư viện. Tăng cường hoạt động tuyên tuyền, giới thiệu sách báo, triển khai các mô hình phục vụ đọc sách hiệu quả, phù hợp chủ trương xây dựng thư viện là nơi học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác luân chuyển, trao đổi sách giữa các thư viện, khuyến khích phong trào đọc sách trong nhân dân. Ngoài ra, nhiều thư viện đã phối hợp với các trường học, doanh nghiệp, công ty, trung tâm… trên địa bàn tỉnh.  Luân chuyển sách giúp các thư viện xây dựng các mô hình tủ sách đẩy mạnh việc đọc sách trong nhân dân.

Và để thư viện thực sự trở thành nơi truyền tải thông tin, tri thức, hỗ trợ đắc lực cho người dân thực hiện học suốt đời, việc đầu tư cho thư viện ở các cấp cần được Nhà nước và xã hội quan tâm hơn nữa. Các thiết chế văn hóa chủ động xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của các đối tượng khác nhau; tăng cường liên kết và chia sẻ về thông tin, tổ chức hoạt động của các thư viện tạo thành mạng lưới rộng khắp, có sức mạnh tổng hợp để có khả năng đáp đứng nhu cầu của người sử dụng.

Với tinh thần nỗ lực vươn lên không ngừng, phát huy thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, các thư viện công cộng ở tỉnh Bình Dương sẽ thực sự trở thành những trung tâm văn hóa và thông tin không thể thiếu ở mỗi huyện, mỗi xã phường trong tỉnh. Hoạt động thư viện công cộng sẽ góp phần to lớn hơn nữa trong giai đoạn hiện nay, khi mà toàn tỉnh hướng tới một xã hội học tập,trên cơ sở mỗi người trong xã hội đó đều có nhu cầu tìm hiểu, học tập, tiếp thu thông tin và tri thức.

                                                                 Giản Hiền (Thư viện tỉnh Bình Dương_