Hoạt động Huyện Thị

Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 của huyện Phú Giáo

(15:48 | 12/01/2018)

Sáng ngày 10/01/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 (gọi tắt là phong trào). Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Tỉnh; Ông Nguyễn Văn Long, UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện -  Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Huyện.


PG_tddk2017.jpg

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đời sống văn hóa từ huyện đến các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa trong việc thực hiện các nội dung của phong trào nhằm đưa phong trào thực sự đi vào cuộc sống của từng hộ gia đình, từng khu dân cư. Kết quả phong trào trong năm 2017 của huyện đạt được: Có 20.122/21.204 hộ đạt gia đình văn hóa (tỷ lệ 94,8%); Số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền là 2.713/20.122 hộ (tỷ lệ 13,4%); Số hộ gia đình đạt văn hóa tiêu biểu là 502 hộ; Số khu, ấp đạt danh hiệu văn hóa 62/70 (tỷ lệ 88,6%), trong đó có 20 khu, ấp đạt danh hiệu văn hóa 2 năm liền; có 3 ấp đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liền; 01 ấp đạt văn hóa 10 năm liền và 1 ấp đạt danh hiệu văn hóa 17 năm liền. Trong năm qua, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các tổ chức và các ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 257 triệu đồng và nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế cũng như tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn thực hiện có hiệu quả các mô hình tổ tự quản cộng đồng và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phong phú và phù hợp đã góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Long, UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Huyện đề nghị các cơ quan ban ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát huy vai trò của phong trào với việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào để phù hợp với đặc điểm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng; Thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Qua Hội nghị, Ban Chỉ đạo huyện đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 17 cá nhân và 33 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017./.

HÀ TRANG