Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02 - NĂM 2018

(16:10 | 05/01/2018)

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 08/01/2018 đến ngày  14/01/2018)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 

 Thứ Hai ngày 08/01/2018

          Chiều:

-                     14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức giải xe đạp Biwase (ông Đoàn Văn Re – Trưởng phòng Quản lý TDTT, ông Phan Văn Lam – Giám đốc Trung tâm TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với các phòng ban về công tác chuẩn bị Lễ Tổng kết ngành VHTTDL năm 2017 (Lãnh đạo Văn phòng Sở, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Tối:

-      19h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự xem báo cáo chương trình phục vụ Công nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 của Đội Chương trình lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

Thứ Ba ngày 09/01/2018

Sáng:

          -08h00’ Hội ý Ban Giám đốc (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

- 08h30’ BGĐ dự họp xem xét chủ trương phối hợp tuyền truyền cổ động trực quan các tuyến đường tỉnh năm 2018 (ông Nguyễn Minh Xuân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh chuẩn bị nội dung và lãnh đạo Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-  09h00’ BGĐ dự họp thông qua Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, ĐDLĐ Văn phòng Sở, Trung tâm TDTT, Trường Năng khiếu TDTT, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc và Kế hoạch – Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Tư ngày 10/01/2018

Sáng:

-      08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

 * Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-      07h30’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 16 khóa IX mở rộng, gắn với tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh Bình Dương (Số 499 Yersin, Phường Phú Cường, TP. TDM, Bình Dương)

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” huyện Phú Giáo năm 2017 (Lãnh đạo phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thông tin Thể thao huyện Phú Giáo (xe tài xế Quí)

Chiều:

- 13h30’ Toàn thể quần chúng thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa 12.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

Thứ Năm ngày 11/01/2018    

Sáng:

- 07h30’ BGĐ dự Hội nghị triển khai Kế hoạch 41-KH/TU ngày 27/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 và học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

* Địa điểm:   Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 (ông Lưu Thế Thuật – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm:  Cơ quan đại diện Bộ tại TP. HCM (số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Tp. HCM) (xe tài xế Quí)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Dương năm 2017 (Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh cùng dự)

* Địa điểm: Văn phòng Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bình Dương  

 

Chiều:

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2017 theo Thư mời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

* Địa điểm:    Phòng họp A – UBND tỉnh

- 14h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự hội nghị Tổng kết Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Trường Năng khiếu TDTT

* Địa điểm:   Trường Năng khiếu TDTT

- 14h00’ Ủy quyền bà Nguyễn Thị Kinh Thanh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính dự Hội nghị Tổng kết công tác an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2017 theo Thư mời của Sở Công thương

 * Địa điểm:   Hội trường A – UBND tỉnh

Thứ Sáu ngày 12/01/2018

          Sáng:

- 09h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự thống nhất các nội dung các tiểu ban và công tác tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)” do Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức

* Địa điểm:    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (số 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017

* Địa điểm:    Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp bàn thống nhất kết quả phúc tra công nhận các danh hiệu công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2017 (phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm:   Hội trường Sở (B)

Chiều:

- 13h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Dương

* Địa điểm:   Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

- 13h30’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của  Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương (ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch cùng dự)

* Địa điểm:   Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

 

- Lưu: VT, Q’.   

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân