Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01- Năm 2018

(15:25 | 29/12/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 01/01/2018 đến ngày  07/01/2018)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 01/01/2018

          Sáng:

Nghỉ Tết Dương lịch (theo Thông báo số 204/TB-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh).

-      06h30’ BGĐ dự Lễ Khai mạc giải Việt dã Chào mừng năm mới BTV Number One – năm 2018

* Địa điểm: Quảng trường Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh (xe tài xế Quí)

-      09h00’ BGĐ dự Lễ Bế mạc và Trao giải Giải Việt dã Chào mừng năm mới BTV Number One  – năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh (xe tài xế Quí)

 

Thứ Ba ngày 02/01/2018

 

Sáng,

 

-      08h00’ BGĐ dự Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH, cá nhân BTV Đảng bộ Sở VHTTDL năm 2017 (Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL cùng dự)

 * Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

-  13h30’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Thủ trưởng các phòng chức năng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-      15h30’ BGĐ họp thông qua quy trình bổ nhiệm cán bộ (phòng Tổ chức – Pháp chế chuẩn bị nội dung, Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Thủ trưởng các phòng ban,đơn vị trực thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Tư ngày 03/01/2018

 

Sáng:

-      07h30’ BGĐ dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2017 (Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL cùng dự)

(Tài liệu Văn phòng đã gửi qua Phần mềm Quản lý Văn bản nội bộ)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

         

Chiều:

-  13h30’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND Thị xã Thuận An

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An (xe tài xế Quí)

 

Thứ Năm ngày 04/01/2018    

Sáng:

- 08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp hội đồng xét phong cấp huấn luyện viên thể thao (Thành viên theo Quyết định số 434/QĐ-SVHTTDL ngày 05/9/2016 cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-   08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và Hội nghị Cán bộ công chức  năm 2018 của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng (Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường  Ban Quản lý Di tích và Danh thắng

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Theo LLV của UBND tỉnh)

Phòng họp A- UBND tỉnh

Chiều: * Địa điểm:

-      14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức Giải Bóng đá Quốc tế Truyền hình Bình Dương (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

 

 Thứ Sáu ngày 05/01/2018

          Sáng:

-      07h30’ BGĐ nghe thông tin thời sự Quý IV năm 2017 (Thành phần theo Thông báo số 113-TB/ĐUK ngày 26/12/2017 của Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh, đã gửi Thông báo trên Phần mềm QLVB)

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

  Chiều:

-      14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên + PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa họp Chi bộ Nghiệp vụ Thanh Tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

  

 

Thứ Bảy ngày 06/01/2018

          Sáng:

-         09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Tôn Đại Thiên Lộc

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh (xe tài xế Quí)

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân