Tin Gia đình

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

(09:01 | 26/12/2017)

Bạo lực gia đình là vấn đề mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, nó làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng, không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho bản thân phụ nữ mà còn với cả trẻ em, gia đình, toàn xã hội và vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Bạo lực gia đình xảy ra thường có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là do các cặp vợ chồng chưa có thiện chí xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Chúng ta biết rằng xây dựng gia đình hạnh phúc là đều khó đối với nhiều cặp vợ chồng trên đường xây dựng mái ấm.


Nhiều năm qua, Sở VHTTDL tập trung vào công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, góp phần hỗ trợ xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đạt hiệu quả, Sở đã đề ra nhiều hoạt động, kế hoạch cụ thể trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

Sở tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 như: Tổ chức mâm cơm gia đình, tuyên truyền ý nghĩa của gia đình Việt trên hệ thông tin đại chúng của tỉnh như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Bình Dương và hệ thống truyền thanh huyện, xã. Tổ chức giao lưu, họp mặt gương gia đình văn hóa tiêu biểu, kịp thời tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc đối với mỗi thành viên trong gia đình.

Hàng năm, Sở mở lớp tập huấn công tác gia đình và Phòng chống bạo lực gia đình cho các cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Tập huấn cho 54 xã, phường triển khai Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về bình đẳng giới; Phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Trong đó, năm 2017, Sở phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xây dựng chuyên mục “Cùng xây tổ ấm”. Phối hợp Báo Bình Dương xây dựng chuyên mục “Nếp sống Văn hóa và Gia đình”. In và phát 77.150 tờ gấp “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; 90.000 tờ gấp “Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam”; 106.000 tờ gấp “Hạnh phúc luôn tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực gia đình”; 106.500 tờ gấp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho các hộ gia đình và công nhân trong khu nhà trọ. Nhân bản 3.035 cuốn Hỏi đáp về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cấp phát cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp và khu phố, ấp. Thực hiện 77 băng rôn và 04 ngày xe tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính của thành phố Thủ Dầu Một nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Hỗ trợ cho cơ sở 74 tấm băng rôn và 12 pano tuyên truyền.

Ngoài ra, còn tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề và tọa đàm với chủ đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, vì mái ấm gia đình không có bạo lực gia đình và Tháng hành động Quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình. Số nạn nhân của bạo lực gia đình năm 2017 là 92 vụ giảm 52 vụ so với năm 2016 (tỷ lệ 36%).

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục đề ra nhiều kế hoạch hoạt động cụ thể trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. Tiếp tục duy trì và nhân rộng địa bàn triển khai Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” và Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình”. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và các mô hình, đề án lĩnh vực gia đình. Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình ở huyện, xã và lực lượng tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng, góp phần tiến tới xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc bền vững và xóa bỏ bạo lực gia đình./.

                                                                             Hoàng Anh (XDNSVHGĐ)