Tin Gia đình

Thông qua kế hoạch phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa

(16:16 | 15/12/2017)

 Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2017, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2017.


Theo đó, các thành viên trong BCĐ sẽ chia thành 4 đoàn phúc tra đối với BCĐ các xã, phường, thị trấn và BCĐ các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 19 đến 31/12. Tại cuộc họp, thành viên BCĐ đã đưa ra những giải pháp để phúc tra nhanh, đạt hiệu quả cao.

Nội dung phúc tra gồm: Kết quả thực hiện phong trào và kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại địa phương; Việc triển khai Thông tư số 23/TT-BCA của Bộ Công an ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Việc triển khai công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Việc triển khai các văn bản của BCĐ và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp văn hóa”, “Khu nhà trọ văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Hồ sơ  quy trình đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa,…

Qua phúc tra nhằm đánh giá thực tế chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh và giúp BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong tỉnh nắm được thực trạng chất lượng của phong trào, việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa, làm cơ sở cho việc ra quyết định công nhận các danh hiệu đúng tiêu chuẩn quy định; Đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào trong thời gian tới./.

                                                                     

                                                                                             Trần Thị Đẹp (Phòng XDNSVHGĐ)