Thông tin tuyên truyền

Sở VHTTDL tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

(14:57 | 13/11/2017)

Nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch về tổ chức “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2017”, theo đó Sở đã triển khai các hoạt động như tìm hiểu ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 và thi hái hoa dân chủ.


ngayphapluatVN.jpg

Cụm số 2 tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho công chức, viên chức của cụm

         Theo Kế hoạch, Sở đã chia thành các cụm để tổ chức hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật.

          Các cụm đã tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật bằng các câu hỏi về những quy định pháp luật trong tất cả các lĩnh vực của Ngành, giúp công  chức, viên chức của Ngành nắm bắt sâu hơn các văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng tốt hơn vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Qua hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng giúp công chức, viên chức, người lao động hiểu thêm về ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng thời đã góp phần tạo điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động đang làm việc ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

NĐL