Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 - Năm 2017

(16:03 | 03/11/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày  06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 06/11/2017

 

Sáng:

-  08h00’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Thủ trưởng các phòng chức năng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 08h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải quần vợt Men’s Futures Thành phố mới Bình Dương cúp Becamex IDC

* Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao Cộng động (xe tài xế Lộc)

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự hội nghị tổng kết Đại hội TDTT thành phố Thủ Dầu Một lần thứ V năm 2017

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin Thể thao Thành phố Thành phố Thủ Dầu Một

- 18h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải vô địch các Câu lạc bộ Bowling toàn quốc năm 2017 (Ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Thương mại Aeon Mail (xe tài xế Lộc)

 

 

Thứ Ba ngày 07/11/2017

 

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp thống nhất công tác tổ chức triển lãm Doanh nghiệp khoa học - công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017

* Địa điểm: Phòng họp A – Sở Công thương tỉnh

Chiều

-  14h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội thi “Tìm hiểu pháp luật Ngành VHTTDL năm 2017” (Cụm 1)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh

 

 

Thứ Tư ngày 08/11/2017

 

 

Sáng:

 

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

- 09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Công bố Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp ống nhựa Hoa Sen 2017

* Địa điểm: Hội trường Báo Công an Tp. Hồ Chí Minh (xe tài xế Quí)

Chiều:

-13h30’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 8 – Khóa IX thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (theo Giấy mời số 137/GM-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh).

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

 

Thứ Năm ngày 09/11/2017

 

 

          Sáng:

 

-08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng Phiên tiếp tục dự họp UBND tỉnh lần thứ 8 – Khóa IX thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (theo Giấy mời số 137/GM-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh, 01 ngày).

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải kiểm tra Khu tưởng niệm Chiến khu D (Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án, Phòng Quản lý Di sản, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

* Địa điểm: Chiến khu D (xe tài xế Lộc)

- 08h30’ Họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Giải Đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng – Cúp Becamex IDC (Ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Đài PT-TH tỉnh Bình Dương

 

Thứ Sáu ngày 10/11/2017

 

 

          Sáng:

 

-08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng Phiên tiếp tục dự họp UBND tỉnh lần thứ 8 – Khóa IX thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (theo Giấy mời số 137/GM-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh, 01 ngày).

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tỉnh Bình Dương năm 2017

* Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị tọa đàm về công tác tiếp công dân của Đại biểu HĐND

* Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều:

-  14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội thi “Tìm hiểu pháp luật Ngành VHTTDL năm 2017” (Cụm 2) (Cán bộ Công chức phòng Quản lý TDTT, viên chức; HLV Trung tâm TDTT và Trường Năng khiếu TDTT)

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội thi “Tìm hiểu pháp luật Ngành VHTTDL năm 2017” (Cụm 3) (Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Phòng Quản lý Du lịch, Quản lý Di sản, Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự)

* Địa điểm: Ban Quản lý Di tích và Danh thắng

- 18h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc giải vô địch các Câu lạc bộ Bowling toàn quốc năm 2017 (Ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Thương mại Aeon Mail (xe tài xế Lộc)

 

 

Thứ Bảy ngày 11/11/2017

 

 

          Sáng:

 

08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự  Đại lễ Cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2017

* Địa điểm: Chùa Hội An (xe tài xế Quí)

 

Chủ nhật ngày 12/11/2017

 

 

          Sáng:

 

-            09h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc “03 giải quần vợt Men’s Futures cúp Becamex IDC 2017”

* Địa điểm:  Trung tâm Thể dục Thể thao cộng đồng Thành phố mới Bình Dương (xe tài xế Lộc)

 

 Nơi nhận:                                         

- Ban Giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Hoàng Xuân Quang