Hoạt động Huyện Thị

Huyện Bàu Bàng tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, rao vặt.

(14:20 | 31/10/2017)

Với tốc độ phát triển Công nghiệp - Đô thị như hiện nay cộng với tình hình kinh doanh bất động sản đang dần ấm lên thì tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn huyện chắc chắn không tránh khỏi.


BB_bieuhieusaiquydinhj.jpg

Bảng hiệu công ty sai quy định

Để quản lý tốt tình trạng quảng cáo rao vặt (QCRV) huyện Bàu Bàng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị, ra quân tháo gỡ quảng cáo rao vặt trái phép, kết quả năm 2017 đã ra quân 65 đợt, tháo gỡ hơn 5.800 bản quảng cáo các loại, lập biên bản 14 đối tượng dán quảng cáo sai quy định. Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu Quy chế khen thưởng đối với người dân phát hiện và tố giác các hành vi dán quảng cáo trái phép; xây dựng các bảng QCRV miễn phí cho các cá nhân, công ty có nhu cầu quảng cáo trên địa bàn 7 xã của huyện. Đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở các công ty, cơ sở kinh doanh khắc phục bảng hiệu sai quy định.

Bên cạnh những kết quả trên, hoạt động quản lý quảng cáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng vẫn còn gặp nhiều hạn chế như: đối tượng thường dán quảng cao vào ban đêm để tránh bị phát hiện, các biển hiệu biển quảng cáo trên các tuyến đường tuy đã xử lý, thu giữ nhưng vẫn còn tái diễn nhiều.

Để khắc phục tình trạng này ngoài ngành Văn hóa Thông tin ra cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan chức năng và quần chúng Nhân dân mới kéo giảm được tình trạng QCRV trái phép, chấn chính mỹ quan đô thị.

                                                                              Phòng VHTT Bàu Bàng