Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 - Năm 2017

(15:34 | 27/10/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày  30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 30/10/2017

Sáng:

-   08h00’  PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Bế mạc giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc (ông Đỗ Văn Toàn – PTP phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh

 

 

Thứ Ba ngày 31/10/2017

Sáng:

-  08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng +  PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Hội đồng xét phong cấp huấn luyện viên thể thao (Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 434/QĐ-SVHTTDL ngày 05/09/2016 cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

- 09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp thống nhất tổ chức sự kiện “Cuộc chạy khẩn cấp Việt Nam” nhân ngày quốc tế nhà vệ sinh 19/11 (ông Đỗ Văn Toàn – PTP phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-  08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 15 khóa IX nhiệm kỳ 2013 – 2018

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh Bình Dương (số 499 Yersin. Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một) (xe tài xế Quí)

Chiều:

-        14h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở VHTTDL định kỳ tháng 10/2017

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Tối:

-  19h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự xem Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Bình Dương báo cáo chương trình Tập huấn năm 2017 (Theo thư mời của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh)

* Địa điểm:  Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh

 

Thứ Tư ngày 01/11/2017

 

Sáng:

-       08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Ban chỉ đạo dự án Khu tưởng niệm Chiến khu D nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm Chiến khu D

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thành phố Thông Minh Bình Dương năm 2017

* Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:

-            14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên + PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa họp Chi bộ Nghiệp vụ Thanh Tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Năm ngày 02/11/2017

 

          Sáng:

-      08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Hội thao Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua miền Đông Nam bộ

* Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xe tài  xế Lộc)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Họp báo Đại lễ Cầu siêu nạn tử vong do tai nạn giao thông năm 2017

* Địa điểm: Chùa Hội An (xe tài xế Quí)

 

Thứ Sáu ngày 03/11/2017

 

          Tối:

- 19h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự xem chương trình nghệ thuật tổng hợp chủ đề “Nước Nga – Thời thanh niên sối nổi” do Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tổ chức

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

 

 Nơi nhận:                                         

- Ban Giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Hoàng Xuân Quang