Tin Văn hóa

Quản lý, khai thác quảng cáo pa- nô trên dải phân cách các tuyến đường đô thị

(15:11 | 12/10/2017)

Hiện nay, số lượng pa- nô quảng cáo do Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp –TNHH MTV Becamex (Becamex IDC)  lắp đặt là 393 pa- nô, trong đó trên tuyến Đại lộ Bình Dương có 128 pa- nô  và 265 pa- nô trong Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương.


quanlydaiphancach.jpg

Nhằm đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời đi vào nề nếp, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định của pháp luật về quảng cáo, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý của đơn vị tham gia quảng cáo, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4418/UBND-VX ngày 04/10/2017 về việc quản lý, khai thác quảng cáo các pa nô trên dải phân cách các tuyến đường đô thị.

          Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp –TNHH MTV Becamex (Becamex IDC) chịu trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác quảng cáo các pa nô quảng cáo trên dải phân cách tuyến đường Đại lộ Bình Dương và các tuyến đường trong Khu liên hơp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra định kỳ và gia cố các pa- nô để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp –TNHH MTV Becamex (Becamex IDC) thực hiện công tác lắp đặt, quản lý, khai thác các bảng quảng cáo theo đúng quy định, quy chuẩn hiện hành và phù hợp với Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

                                                                                       Công Duy. Phòng QLVH