Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 - Năm 2017

(15:29 | 29/09/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày  02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

 

Thứ Hai ngày 02/10/2017

 Sáng:

-  08h00’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Thủ trưởng các phòng chức năng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

  -   14h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp bàn về chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc -Việt Nam tại Bình Dương (Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc cùng dự)

 * Địa điểm: Phòng họp B, Sở Ngoại vụ tỉnh (tầng 19, tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương)

 

Thứ Ba ngày 03/10/2017

 

 Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự khai mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

-  14h00’ BGĐ dự hop thông qua:

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020" (Phòng Quản lý Di sản Văn hóa chuẩn bị nội dung, thành viên Tổ Giúp việc theo Quyết định 505/QĐ-UBND ngày 06/03/2017 và ông Phạm Tấn Lộc - Trưởng phòng Quản lý Văn hóa cùng dự).

+ Dự thảo Chỉ thị tổ chức Lễ tang đối với Cán bộ Công chức Viên chức tỉnh Bình Dương khi từ trần (phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Tối:

-   18h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Đêm hội trăng rằm tỉnh Bình Dương do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức

* Địa điểm: Bờ kè đường Châu Văn Tiếp, phường Lái Thiêu, Thuận An (xe tài xế Lộc)

 

Thứ Tư ngày 04/10/2017

 

        Sáng:

 

        -  07h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội thảo khoa học “Nâng cao đời sống văn hóa tin thần cho công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và miền Đông Nam bộ thời kỳ CNH, HĐH” (ông Phạm Tấn Lộc – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, ông Nguyễn Minh Xuân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Nhà khách 71 (số 71 Hà Huy Giáp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) (xe tài xế Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức Giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng – Cúp Becamex IDC lần thứ IV năm 2017

* Địa điểm: Hội trường Đài PTTT Bình Dương

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Sở Nội vụ về việc rà soát, thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ do Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: phòng họp Sở Nội vụ (Tầng 18, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh)

- 09h00’ Ủy quyền Bà Phan Diễm Thúy – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Liên đoàn lao động tỉnh về hoạt động của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh, An Phú, Thuận An (xe tài xế Quí)

 

Thứ Năm ngày 05/10/2017

 

            Sáng:

 -      08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

-           08h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

-   14h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-  14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức giải vô địch Xe đạp đường trường toàn quốc và giải vô địch Vovinam toàn quốc (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, lãnh đạo Trung tâm TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh 

 

Thứ Sáu ngày 06/10/2017

 

Sáng:

-  08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch và kinh phí tổ chức Hội thảo “Du lịch Bình Dương tiềm năng, lợi thế và giải pháp phát triển” (phòng Quản lý Du lịch chuẩn bị nội dung, ông Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự)

* Địa điểm:   Hội trường Sở (B)

-       08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Chương trình gặp gỡ với đại diện Lãnh đạo các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 (theo Thư mời số 107/TM-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh).

* Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Chiều:

- 14h00’ BGĐ dự họp về việc rà soát, thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ do Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị nội dung và cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

 

 

Chủ nhật ngày 08/10/2017

 

Sáng:

-06h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Bàu Bàng lần thứ I  (ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa xã Lai Uyên, Bàu Bàng (xe tài xế Lộc)

 

 Nơi nhận:                                         

- Ban Giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

 

Hoàng Xuân Quang