Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 - Năm 2017

(16:10 | 01/09/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 04/9/2017 đến ngày  10/9/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


   Thứ Hai ngày 04/9/2017

 

           Sáng:

 -  07h30’ Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 2/9 (Theo Thông báo số 101/TB-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh)

  Thứ Ba ngày 05/9/2017

  Sáng:

 

  -       08h00’ BGĐ dự thông qua các nội dung:

 

             +  Báo cáo công tác chuẩn bị chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng 10 Nga thành công (Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh chuẩn bị nội dung, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, phòng Quản lý Văn hóa, Đoàn ca múa nhạc dân tộc cùng dự)

 

    +  Báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ tôn vinh các vận động viên tham gia và đạt Huy chương tại Seagames lần thứ 29 năm 2017 (Phòng Quản lý TDTT và Trung tâm TDTT chuẩn bị nội dung, đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức Pháp chế và phòng Kế hoạch Tổ chức cùng dự)

 

 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

  Chiều:

 

 -       14h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh về nội dung chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị An toàn giao thông Quốc gia năm 2017 (lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cùng dự)  

               * Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông Vận tải (Tầng 12A, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 Thứ Tư ngày 06/9/2017

           Sáng:

           -  07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009

 

  * Địa điểm: Hội trường A- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xe tài xế Lộc)

 

  Chiều:

 

          - 14h00’ Họp Đảng ủy mở rộng (Bí thư các Chi bộ trực thuộc và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở VHTTDL cùng dự)

 

        * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

  Thứ Năm ngày 07/9/2017

 

           Sáng:

              -  08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính về chuyên đề kiểm soát Thủ tục hành chính và ISO hành chính công từ năm 2016 đến nay (Văn phòng Sở phối hợp Phòng Tổ chức Pháp chế chuẩn bị nội dung, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Kiểm soát TTHC và ISO cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

Chiều:

 

-   14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp điều chỉnh và bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Di sản Văn hóa (Phòng Tổ chức – Pháp chế chuẩn bị nội dung, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-   14h30’ Ủy quyền ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch và ông Nguyễn Đức Minh –  Giám đốc Trung tâm XTDL dự Hội thảo “Giải pháp thu hút thị trường khách Du lịch Trung quốc đến thành phố Hồ Chí Minh”

* Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn) (xe tài xế Quí)

 

 

Thứ Sáu ngày 08/9/2017

 

           Sáng:

 

          - 08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương

               * Địa điểm: Hội trường (lầu 7) Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  tại Tp Hồ Chí Minh (Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

         - 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp mặt Tuyên dương – Khen thưởng học sinh giỏi các cấp ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

- 08h00’ Họp Chi bộ Văn phòngKế hoạch Tài chính

     * Địa điểm: Hội trường Sở (A)

            Chiều:

 

  -       13h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp chi bộ Nghiệp vụ Thanh tra

 

        * Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

  - 14h00’ Ủy quyền ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch dự họp góp ý đề cương Dự án phát triển vườn cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái vùng phía Nam Bình Dương

 

* Địa điểm: Hội trường A – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Nơi nhận:                                           

- Ban Giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Hoàng Xuân Quang