Thông tin tuyên truyền

UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hoá tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(18:13 | 26/08/2017)

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3536/KH-UBND về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Việc ban hành Kế hoạch nhằm phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, quảng bá hình ảnh, con người, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đồng thời phát triển các ngành công nghiệp văn hoá gắn với xu thế thời đại, khơi dậy sức sáng tạo, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ văn hoá có chất lượng tốt phục vụ nhu cầu của xã hội , khai thác tiềm năng địa phương, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

          Kế hoạch được chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 2017-2020, tập trung triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hoá; định hướng và tập trung phát triển một số ngành, lĩnh vực phù hợp với đặc điểm văn hóa, kinh tế - xã hội và tiềm năng của tỉnh như: quảng cáo, dịch vụ văn hoá, điện ảnh,...; tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là du lịch sinh thái dọc tuyến sông Sài Gòn, Đồng Nai, quần thể núi Cậu huyện Dầu Tiếng… và các điểm du lịch văn hoá, lịch sử đặc sắc của tỉnh; phát triển ngành công nghiệp văn hoá tập trung địa bàn các đô thị thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát.

Giai đoạn 2021-2030, phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hoá tăng lên và đóng góp từ 1,5 - 2% trong tổng mức GRDP của tỉnh; ngành du lịch tăng trưởng ổn định hàng năm (bình quân tăng 10% về doanh thu và 6,41% về lượng khách); phát triển ngành công nghiệp văn hoá trên địa bàn các huyện còn lại và đô thị mới hình thành. Bên cạnh đó cần phát triển một số ngành công nghiệp văn hoá cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình, tiềm năng và lợi thế của tỉnh Bình Dương như: Quảng cáo, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thư viện và triển lãm, thể thao,…

          UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

                                                                                                          Công Duy