Tin Văn hóa

Sở VHTTDL: Tổ chức lớp Tập huấn “Thuyết minh viên Di tích và Nhà truyền thống tỉnh Bình Dương – Năm 2017”

(10:47 | 22/08/2017)

Ngày 21/8/2017 tại Di tích Lịch sử Nhà tù Phú Lợi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức khai giảng “Khóa tập huấn về thuyết minh viên Di tích và nhà Truyền thống tỉnh Bình Dương” năm 2017.   

 


Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch và các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Khóa tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cũng như nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác thuyết minh tại các di tích và nhà tuyền thống là hết sức quan trọng và đặc biệt giúp cho các thuyết minh viên nắm được tâm lý khách tham quan, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuyết minh cho khách tham quan và người dân tại điểm đến, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ làm nhiệm vụ thuyết minh tại chỗ, góp phần từng bước làm tốt công tác thuyết minh nhằm phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Trong  thời gian 05 ngày tập huấn, 91 học viên đã được Giảng viên - Ths Võ Thị Cẩm Nhung, Trưởng bộ môn Nghiệp vụ hướng dẫn – Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn truyền đạt những kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ năng thuyết minh với một số chuyên đề chủ yếu như: Tổng quan về hướng dẫn du lịch bền vững và vai trò Hướng dẫn viên tại điểm của tỉnh Bình Dương và các hoạt động hướng dẫn du lịch; Quy trình hướng dẫn; Chuẩn bị và hoàn thiện bài thuyết minh; Phương pháp và kỹ năng thuyết trình; Chuẩn bị bài thuyết minh và tổ chức loại hình thuyết minh chuyên biệt; Xử lý các vấn đề và tình huống đột xuất trong thuyết minh; Nâng cao trình độ, kỹ thuật cho cán bộ thuyết minh và quản lý trong công tác phát huy giá trị di tích, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ tốt cho công chúng trong nước và quốc tế khi đến Bình Dương, tham quan, học tập và nghiên cưú.

Sau khóa tập huấn các học viên đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận tham gia và hoàn thành khoá tập huấn. Tin rằng, với những kiến thức đã được trang bị sau khóa tập huấn này, các anh chị học viên sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng nâng cao mà các giảng viên có nhiều kinh nghiệm truyền đạt cho các anh, chị để ứng dụng vào thực tế tại khu, điểm tham quan di tích của đơn vị, địa phương mình đang công tác./.

 

                                                                   PHÒNG QLDSVH